Video

Mitä P/R kirjalle kuuluu?

2017-08-15T18:10:14+02:00August 15th, 2017|Categories: Design Notebook, Service Design, Weeknotes|Tags: , , , |

Kirja on nyt ollut tilattavissa reilun vuoden. Tilauksia verkkosivujen kautta on tullut 411 ja lisäksi kirjaa on jaettu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työpajoihin osallistujille, yhteensä yli 600 kappaletta. Kiinnostus on ollut suurempaa kuin osasimme odottaa. Itse käytämme kirjaa jatkuvasti työpajojen ja projektien suunnitteluun. Olimme uteliaita miten muut ovat kirjaamme hyödyntäneet, joten kysyimme tilaajilta. Saimme kyselyymme varsin hyvän määrän vastauksia, 70 kappaletta. Vastanneista yli puolet vastasi käyttäneensä kirjaa työssään. Olemme iloisesti yllättyneitä, ja todella tyytyväisiä. Jos sama prosentti pätee kaikkiin, jotka ovat kirjan käsiinsä saaneet, Suomessa on useita satoja hieman ihmislähtöisemmin työskenteleviä ihmisiä ja organisaatioita. Keitä kirjan tilaajat ovat? On erottunut kolme erityyppistä tilaajaa: 1) opettaja / opiskelija, 2) muotoilija / suunnittelija esimerkiksi markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, viestinnän, UX:n, tai palvelumuotoilun alueella, 3) organisaation tai tuotteen [...]

Sisällöt aikajanalla

2017-02-03T19:52:23+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Sisällöt aikajanalla Ohje: Erittele sisällöt: mitä syntyy tiuhaan, tasaisesti, toisinaan tai harvemmin? Tasapainoisen sisällöntuotannon suunnittelemiseksi on hyvä hahmottaa kuinka paljon ja missä aikataulussa eri sisältöjä tuotetaan ja julkaistaan. Enemmän aikaa vieviä, pidempiä ja laajempia sisältöjä voi julkaista harvemmin, kun taas nopeita, helposti toteutettavia sisältöjä voi julkaista huomattavasti useammin. Sisällöt aikajanalla auttaa löytämään sopivan rytmin, joka toimii sekä asiakkaille että sisällöntuottajien kannalta. Esimerkissä on kuvattuna mediakonseptin sisällöntuotannon aikajana, sekä eri sisältöjen julkaisumäärät ja tahti reilun puolen vuoden aikana. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › [...]

Positiointi

2017-02-03T15:37:33+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Positiointi Ohje: Määrittele akselit ja sijoita oma konsepti sekä kilpailijat nelikenttään. Voit tehdä saman useammasta näkökulmasta. Positioinnin avulla määritellään millä pelikentällä liiketoimintaa tehdään, mikä on nykypositio ja mihin tavoitepositioon pyritään. Samalla voidaan kuvat muiden toimijoiden sijoittuminen ja heidän positioidensa laajuus. Pelikentän akseleita voi ja kannattaa tarkastella useammasta eri näkökulmasta ja valita niistä ne, jotka parhaiten kuvaavat pelikenttää. Esimerkissä on kuvattuna sekä kotimaisten että kansainvälisten mediayhtiöiden videoliiketoimintojen positioita ja niiden laajuuksia. Akseleiksi on valittuna sisällön muotoa sekä sisällön tyyppiä ja määrää kuvaavat muuttujat. Positioinnissa on myös kuvattuna vaihtoehtoisia skenaarioita [linkki: skenaario], jotka videoliiketoimintaa tekevä mediayhtiö voisi omaksi tavoitepositiokseen määritellä. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten [...]

Porukka usein kyselee, että mitä P&R oikeasti tekee. Yritetään vähitellen selventää.

2017-01-26T09:07:20+02:00October 20th, 2015|Categories: Instagram, Weeknotes|Tags: , , |

Porukka usein kyselee, että mitä P&R oikeasti tekee. Yritetään vähitellen selventää. Porukka usein kyselee, että mitä P&R oikeasti tekee. Yritetään vähitellen selventää. #passiripatti #duuniatänään A video posted by Passi&Ripatti (@passiripatti) on Oct 20, 2015 at 1:31am PDT Käy diggailemassa tai kommentoimassa kuvaa Instagramissa › P/R Instagramissa: instagram.com/passiripatti

Case: Urheilulehti

2016-02-18T22:41:32+02:00January 19th, 2015|Categories: Cases|Tags: , , , , , , , , |

Miten ja minkälaisella palvelukonseptilla säilyttää journalistisesti arvokas, analyyttinen ja luova sisältö sekä kasvattaa samalla liiketoiminnan kannattavuutta nykyisessä kaupallisessa mediaympäristössä? Tätä kysymystä ratkaisemaan Urheilulehti pyysi apua Passi & Ripatilta, joka suunnitteli yhdessä lehden kanssa Urheilulehden tavoiteposition sekä toteutti position mukaisen liiketoiminta-, palvelu- ja sisältökonseptin. Asiakasymmärrys nostettiin jalustalle projektin alusta lähtien. Passi & Ripatti selvitti kuluttajahaastatteluissa ja kuluttaja co-creation workshopeissa, millaista sisältöä ja missä muodoissa urheilulehden asiakkaat sekä potentiaaliset uudet asiakkaat kaipasivat. Monipuolisesti toteutettu asiakasymmärrysvaihe pienensi sivistyneen arvailun määrää ja mahdollisti konseptisuunnittelun asiakastarpeiden pohjalta. Uusi konsepti selkeytti Urheilulehden eri media- ja sisältömuotojen roolit kuluttajien arjessa sekä määritti toimintaprosessit, joilla sisällöt ja palvelut pystytään tehokkaasti toteuttamaan. Monipuolisen urheilusisällön uudeksi keihäänkärjeksi Urheilulehdellä valittiin videosisällöt. Uudistuksen yhteydessä Urheilulehti.fi saatettiin Passi & Ripattin toimesta myös mobiilikelpoiseksi. [...]

Case: HSTV

2017-01-26T09:07:21+02:00March 10th, 2014|Categories: Cases|Tags: , , , , , , , , |

Helsingin Sanomat, the largest subscription newspaper in the Nordic countries, wanted to step up their game in the fast growing online video market. To ensure that the tight deadline of the project was met and collaboration with various people from the client organisation was seamless, we worked on-site at Helsingin Sanomat headquarters. Our first task was to gather relevant market information, business data and benchmarks to help the client team quickly grasp the online video space and how various media companies have organized their digital video businesses. Working closely with the business owner and in-house design team, we helped set business goals to function as a basis for the service concept. Conceptual work and prototypes were done side-by-side to give [...]

Viikko 2: Lights, camera, action

2017-01-26T09:07:23+02:00March 11th, 2013|Categories: Weeknotes|Tags: , , , |

Ei ole mikään salaisuus, että hyvä sisältö on toimivan digitaalisen palvelun kulmakivi. Oikeastaan se on lähes ainoa kulmakivi, jonka varaan palveluita kannattaa rakentaa. Harvemmin tulee vastaan timanttisia palveluita, jotka perustuisivat yksinomaan toiminnallisuuksien varaan. Tämän päälle kun lisää vielä yhä laajemmaksi kasvavan kanavavalikoiman, jossa asiakkaita pitää palvella, niin päästään Passi & Ripatin ytimeen. Olemme kokemuksen myötä nähneet mikä vaikutus hyvän sisällön ja palvelumuotoilun yhdistämisellä voi olla ja uskomme että tämä yhdistelmä on jatkossakin rautaa. Yrityksen toinen viikko toi mukanaan ensimmäisen session sisällön parissa. Duunarit ajettiin evakkoon ja kuvausryhmä valtasi toimiston kahdeksi päiväksi. Ei näytä siltä, mutta sporttista sisältöä pukkaa.