tulevaisuus

Digitalisointi on ratkaistu, osa 2: Monoliitit ja ekosysteemit

2022-11-14T12:46:10+02:00November 14th, 2022|Categories: Thinking|Tags: , , , , , , |

Digitalisointiin liittyviä palveluita tarjoavien tahojen markkina kypsyy ja liikesuunta näyttää olevan kovaa vauhtia kohti "kaikki samalta luukulta" -tarjoomaa. Strategiat, muotoilut, käyttöliittymät, frontit, backit, datat ja AI:t - kaikkia on oltava tarjolla. Toimijat näyttävät lähestyvän yhden luukun -periaatetta kahdella tavalla. Vaihtoehto A: Monoliitit Tieto, CGI, Solita, Gofore, Siili, Reaktor, Futurice, Vincit (sis. Bilot / Motley), Accenture yms. Yksi brändi, jonka alta saa kaiken. Vaihtoehto B: Ekosysteemit Fusion ekosystem Hellon & Graend Luoto Company ja kumppanit The North Alliance (Suomessa DK&A ja Bob the robot) Loihde (Advisory, Analytics, Factor, Trust) Futurice (Aito.ai, Columbia Road, Meltlake, Recordly, Thriv, Vuono) Puuttuuko listasta vielä joku olennainen ekosysteemi? Muutamia mielenkiintoisia hajahuomioita: Ainakin Reaktor ja Futurice siis etenevät sekä monoliitilla että ekosysteemillä. Reaktor vielä lisäksi koukkaa luovan [...]

Ohjeet: Ennakointi

2017-02-03T19:57:15+02:00September 3rd, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Ohjeet: Ennakointi Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä ennakointiprosessissa. 1. Ennakoinnin viitekehys Hahmottele, millä aikajänteellä ennakointia tehdään. Mikä on nykyhetken arvonmuodostus? Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pyrit näkemään? Kuinka paljon ennakoinnin epävarmuus kasvaa pidemmälle tulevaisuuteen mennessä? 2. Signaalien tunnistaminen Tunnista, minkälaisia signaaleja lähdet keräämään ja mistä lähteistä niitä kannattaa kerätä. Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pyrit näkemään? Minkä tyyppisistä lähteistä signaaleita kerätään? Kuinka hankalaa signaalien kerääminen on? 3. Signaali Kerää reilusti signaaleja ja laadi kustakin signaalista lyhyt kuvaus trendien tunnistamista varten. Minkälainen kuva havainnollistaa signaalia hyvin? Miten kuvaisit signaalia lyhyesti? Mitä vaikutuksia signaali tuo mukanaan? 4. Trendi Tunnista signaaleista yhteisiä vaikutuksia ja hahmottele niiden pohjalta trendejä. Tunnistitko useammassa signaalissa samantyyppisiä vaikutuksia? Mitä muutoksia trendi tuo mukanaan? Miten trendi vaikuttaa ihmisten tarpeisiin? [...]

Ennakoinnin viitekehys

2017-02-03T15:32:06+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

Ennakoinnin viitekehys Ohje: Käytä ennakoinnin työkaluja ymmärtääksesi, mistä arvo voi tulevaisuudessa syntyä. Ennakoinnin työkalujen (Signaalien tunnistaminen, Signaali, Trendi, Benchmark, Toimintaympäristö, Skenaario) avulla tunnistetaan mahdollisia tulevaisuuden arvonmuodostuksia, joista voi syntyä uutta liiketoimintaa. Nykyhetken ja tulevaisuuden arvonmuodostuksien vertaaminen antaa viiteitä siitä mihin suuntaan maailma on menossa ja miten toimintaympäristö tulee muuttumaan. Luonnollisesti epävarmuus kasvaa mitä pidemmälle tulevaisuutta halutaan ennakoida. Esimerkissä on ennakoinnin viitekehykseen kerätty tunnistettuja trendejä, jotka vaikuttavat sosiaalialalla toimivan yrityksen tulevaisuuteen. Osa trendeistä vaikuttaa merkittävästi toimialaan jo nyt, osan kehittymistä on syytä pitää tarkasti silmällä, jotteivat ne pääse yllättämään. Viitekehys toimii organisaation yhteisenä karttana, jota tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten [...]

Tulevaisuuden asumista Lähiöfestareilla

2017-01-26T09:07:20+02:00August 18th, 2015|Categories: Cases, Foresight, Future home|Tags: , , , , , , , , , , |

Piipahdimme viime viikolla Virpin ja Hannu T:n kanssa pitämässä tulevaisuuden asumisen työpajan OurHouse -lähiöfestivaaleilla. Työpajan kärkeen Virpi alusti tulevaisuuden asumisen trendeillä, joita kommentoivat omasta näkökulmasta neljän startupin (Beddit, Bttn, Sanamaailma ja Oura) edustajat. Alustuksen jälkeen ryhmät siirtyivät aurinkoiseen ulkoilmaan muodostamaan omaa näkemystään neljän teeman kautta. Kahden tunnin aikana ei vielä kovin syviä visioita ehtinyt syntyä, mutta teemojen ympärille kertyi mukavasti uutta pohdittavaa.

Miten organisaatio piirretään?

2017-01-26T09:07:20+02:00March 26th, 2015|Categories: Fieldnotes|Tags: , , , , , , |

Asiakkaamme esitteli viime viikolla koko henkilöstölleen uutta toimintamallia. Olimme Passin ja Hannu T:n kanssa mukana tilaisuudessa vetämässä reilulle 100 henkilölle muutaman tunnin työpajan, jossa pohdittiin koko porukalla heidän asiakkaittensa arvonmuodostusta ja arvolupausta. Uuden toimintamallin esittelyn aikana tajusin yksinkertaisen asian. Vaikka malli muuttuu, niin sen esitystapa on silti aina sama. Samat laatikkokaaviot, joiden avulla kuvataan tiimien ja ihmisten välisiä suhteita. Siis uusi toimintamalli, joka näyttää kuitenkin tismalleen samalta kuin vanha. “Asiat ovat juuri sitä, miltä ne näyttävät”. Jos organisaatio kuvaa itseään edelleen 1850-luvulla kehitellyn mallin mukaisesti, tarkoittaako se sitä että se toimii edelleen yli 150-vuotta vanhojen periaatteiden mukaisesti? Vai kuvitteleeko se vain toimivansa kuten aina ennenkin? Oli vastaus kumpi tahansa, työn tekemisen tavoissa tapahtuvien mullistusten myötä olisi varmaan syytä tarkastella uudestaan [...]

Takinkäännön paikka?

2014-09-04T22:00:40+02:00December 7th, 2010|Categories: Fieldnotes, Service Design|Tags: , |

Olen pitkään ollut ylpeä palveluliiketoiminnan kehittäjä ja puolestapuhuja. Helpotetaanhan palveluiden avulla ihmisten arkipäivää ja joskus jopa vältetään turhan tavaran hankkimista. Hyvä esimerkki on Spotify, joka tarjoaa rajattomasti musiikkia sekä vähentää merkittävästi nurkissa lojuvien cd-levyjen määrää. Tai vaikkapa CityCarClub, jonka avulla meidän viisihenkinen perhe elää tyytyväisenä ilman omaa autoa. Leppoisampi arki ja vähemmän roinaa. Kuka nyt ei sitä haluaisi edistää? Valitettavasti tai onneksi Jeremy Rifkin on ymmärtänyt ajatella asiaa pidemmälle ja kertoo Age of Access -kirjassaan mihin suuntaan maailma on menossa. Leppoisamman arjen ja vähentyneen tavaran myötä luisumme kohti maailmaa, jossa elämästä tulee sarja maksullisia kokemuksia. Esimerkkeinä tästä vaikkapa mainittu Spotify tai yllä kuvassa näkyvä, lasten ja nuorten liikuntapaikka, Gymi. Spotifyn asiakas ostaa levyn sijaan vain pääsyn kuuntelemaan musiikkia. "Rajattoman" valikoiman [...]

Viestintävirasto perustaa Twitterin

2014-09-04T22:02:24+02:00October 29th, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , |

Okei, ei ihan oikeasti kuitenkaan. Viestintäviraston tehtävä on kiteytetty seuraavasti: Viestintävirasto huolehtii, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu. Yhä suurempi osa meidän kaikkien henkilökohtaisesta ja julkisesta viestinnästä kulkee pääosin amerikkalaisten suuryritysten digitaalisten palvelujen kautta. Sehän tietysti tarkoittaa, että olemme myös heidän kaupallisten tavoitteiden armolla. Huono taloudellinen tulos voisi helposti johtaa (ja on varmasti jo johtanut) siihen, että ihmisten kannalta tärkeitä palveluja voidaan muokata tai jopa lopettaa ilman kyselyitä. Asia ei välttämättä ole juuri tänään elämisen kannalta olennaisen tärkeä, mutta mitä syvemmin muutumme informaatioyhteiskunnaksi, sitä tärkeämmäksi asia nousee. Huolehtiihan julkinen sektori siitäkin infrastruktuurista, joka oli tärkeässä roolissa teollisen yhteiskunnan nousussa. Kuinka kova meteli nousisi jos amerikkalainen yritys hankkisi [...]

Kirkolla ei ole yhtään jäsentä kahden vuoden päästä

2017-01-26T09:07:24+02:00October 19th, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , , |

Eronneita päivässä 222, 2633 ja 5738. Onko se oikeasti paljon vai vähän? Kuvastamme näkee, että 5738 eronnutta päivässä on oikeasti paljon. Samalla vauhdilla viimeinen jäsen voi sulkea ovet ja sammuttaa valot jo kahden vuoden kuluttua. Reilun kolmensadan eronneen päivävauhdilla taas jäseniä on vielä kymmenenkin vuoden päästä yli kolme miljoonaa. Kuva on osa datajournalismiin liittyvää juttusarjaamme, jonka ensimmäisessä osassa tarkasteltiin kansanedustajien puheita. Kuvassa käytetyt luvut on poimittu evl.fi ja eroakirkosta.fi -palveluista.

Viisi kysymystä: Jaakko Veijola

2014-09-04T22:03:33+02:00October 13th, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , |

Haluamme, että Passi & Ripatti ei ole vain kahden miehen show, joten aloitamme tänään uuden "Viisi kysymystä" -sarjan. Tarkoituksena on hakea laajempaa näkemystä palveluihin ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joten vastaajat tulevat edustamaan eri aloja ja ikäpolvia. Sarjan edetessä saamme varmasti muodostettua hyvän käsityksen siitä mitkä asiat ovat pinnalla juuri nyt ja mihin suuntaan maailma on vastaajien mielestä kallistumassa. Ensimmäisenä lauteille astelee AD, graafinen suunnittelija, tuottaja ja moniosaaja Jaakko Veijola. Lisää Jaakon kirkkaita ajatuksia osoitteesta creativeblock.fi. 1. Mikä palvelu on yllättänyt sinut positiivisesti viime aikoina? Mikä teki siitä erityisen hyvän? Sain tänään linkin http://www.kickstarter.com/, joka hakee rahoittajia ja tukijoita erilaisiin hankkeisiin. Tämä on tajunnanräjäyttävä, kun rupeaa ajattelemaan, kuinka luovankaupalliseksi tekemisen voikaan valjastaa. 2. Mihin arkipäivän asiaan kaipaisit parempaa palvelua? Minua on [...]

Mitä kansanedustajat oikeasti sanovat?

2017-01-26T09:07:24+02:00September 16th, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , , |

Edustaja Tynkkynen on asiantunteva... Edustaja Räsänen puhuu tärkeiksi kokemistaan asioista... Edustaja Tuomioja on unionin miehiä... Valtiovarainministeri istuu tiukasti rahakirstun päällä... Oppositiojohtaja tietää hyvin ketä sanan säilällä sohia ... ja edustaja Virtanen ei tavallaan tosiaan oikein taida sanoa yhtään mitään. Pohdimme uutisten tulevaisuutta ja datajournalismi putkahti esiin yhtenä nousevista trendeistä. Konkretia on aina suositeltavaa, joten päätin iltapuhteikseni kokeilla miten homma voisi toimia. Yllä olevat kuvat esittävät valittujen kansanedustajien uusimpia puheenvuoroja eduskunnassa. Kultakin edustajalta otettiin mukaan tarjolla olevat uusimmat puheenvuorot, kuitenkin maksimisaaan 500 viimeistä. Puheiden tekstit on raavittu eduskunnan verkkopalvelusta. Sanapilvien selkeyttämiseksi yhdistin kaikkien puheet ja etsin yleisimmät kaikilla esiintyvät sanat, jotka sitten taas poistin kunkin edustajan omista puheista. Tämä siksi, että muuten sanapilvet olisivat vain esittäneet yleisimpiä sanoja (ja, on, ei, [...]

Kirjahyllyn kuolema

2017-01-26T09:07:26+02:00August 13th, 2010|Categories: Future home|Tags: , , |

Suurena kirjojen ja lukemisen ystävänä olen jo pitkään seurannut digitaalisuuden nousua tälläkin toimialalla ja odottanut koska kirjahyllyn voi siirtää autuaammille metsästysmaille. Vaikka Amazonin Kindle ja muut laitteet ovat olleet houkuttelevia, eivät ne kuitenkaan ole vielä saaneet minua nostamaan lompakkoa pöydälle. Taannoisesta mobiilikirjoja käsittelevästä Hesarin artikkelista innostuneena päätin tutkailla asiaa taas kerran. Kodin pienessä kirjastossa on tunnearvoa ja monet kirjat muistuttavat jostain tietystä hetkestä tai fiiliksestä, mutta pääosin se kuitenkin vain vie tilaa ja kerää pölyä. Neljä viimeistä kirjaa onkin tullut luettua puhelimen näytöltä Amazonin ilmaisen Kindle for iPhone softalla. Mielestäni Amazonin ilmaiset (Pc, Mac, iPhone, BlackBerry, iPad) ovat firmalta loistava veto markkinaan, jossa kuluttajien käänyttäminen on vasta alkanut. Taistelu käydään kuitenkin tällä hetkellä penetraatiosta ja parempaa myyntivalttia kuin "ilmainen" on [...]