mielikuva

Onko digitaalisessa maailmassa luksusta?

2022-10-27T12:59:06+02:00October 27th, 2022|Categories: Thinking|Tags: , , , , , |

Käsilaukku, auto, ravintola, hotelli, kello - ainakin näitä kaikkia on tarjolla tavis- ja luksusversiona. Osassa luksusta saa rahalla, toisissa pitää vielä sen lisäksi päästä piireihin. Itse luksuksen lähdekin vähän vaihtelee. Välillä se on parempia ominaisuuksia, laadukkaampia materiaaleja ja parempaa palvelua. Toisinaan se on taas puhtaasti mielikuvaa ja brändiä. Youtubesta ei ole olemassa kullalla päällystettyä versiota. Sähköposteihin ei saa lisää vauhtia millään. Spotify ei tarjoa parempaa musiikkia 1000 € kuukausimaksua vastaan. Missä on digitaalisen maailman luksus? Ei ole? On? Hyvä vai huono asia? Osallistu keskusteluun LinkedInissä

Brändi on yhteisöllinen, asiakaskokemus yksilöllinen

2022-09-29T12:44:07+02:00September 29th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , |

Brändi on yhteisöllinen, asiakaskokemus yksilöllinen Ensimmäisessä osassa totesimme, että ensimmäinen brändin määritelmistä on henkilön mielikuva kyseisestä brändistä. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että jokaiselle meistä on omanlaisensa mielikuva brändistä, eli mielikuvia on yhtä monta kuin brändistä tietoisia ihmisiä. Vaikka kaikkien mielikuvat eroavatkin hieman toisistaan, brändin varsinainen voima syntyy siitä, että riittävän monella meistä on riittävän samanlainen mielikuva brändistä. Silloin voimme käyttää brändejä viestimään siitä mihin ryhmään kuulumme, mitä aatteita kannatamme tai vastustamme, niin että muutkin ymmärtävät viestin. Toki brändien kautta viestiminen (tiedostettu tai tiedostamaton) ei ole ainoa syy miksi jokin brändi on meistä kiinnostava. Halusimmepa tai emme, viestimme kuitenkin toisillemme brändien avulla. Täydellinen piittaamattomuus brändeillä viestimisestä on viesti sekin: en ole brändien sanansaattaja. Mainostoimisto Ogilvy UK:n Rory [...]

Brändiä ei voi uudistaa ja asiakaskokemusta ei voi johtaa

2022-09-29T12:41:03+02:00September 29th, 2022|Tags: , , , , , , |

Brändiä ei voi uudistaa ja asiakaskokemusta ei voi johtaa Brändi ja asiakaskokemuksen mahdollisten erojen löytämisessä olisi tietysti ensiarvoisen tärkeää ymmärtää mistä on kyse, kun niistä puhutaan. Mitä tarkoittaa brändi? Mitä tarkoittaa asiakaskokemus? Aloitetaan brändistä. Yleisin määritelmä, joka tulee vastaan alan kirjallisuudessa ja brändiosaajilta kysyttäessä kuuluu suurin piirtein näin: "Brändi on ihmisten mielikuva(t) yrityksestä, tuotteesta ja/tai palvelusta". Listaa voidaan jatkaa kaupungeilla, mailla, yhdistyksillä, henkilöillä ja lukuisilla muilla asioilla, joista ihmisillä on mielikuvia. Käytännössä brändin löytämiseksi voidaan pyytää henkilöä listaamaan kaiken, mitä hänelle tulee mieleen kyseisestä yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta - ja saamme yhden näkemyksen kyseisestä brändistä. Toisaalta puhutaan brändin uudistamisesta ja brändiohjeistosta. Brändejä tietysti luodaan, myydään, ostetaan ja lopetetaankin. Jos ensimmäinen määritelmä siitä, että brändi on asiakkaan [...]

Brändiä voi laajentaa, asiakaskokemuksesta voi monistaa osia

2022-09-29T12:33:21+02:00September 29th, 2022|Tags: , , , , , , , , , , , |

Brändiä voi laajentaa, asiakaskokemuksesta voi monistaa osia Virgin Atlantic ja Virgin Mobile, Harley Davidson moottoripyörät ja kosmetiikka, Fiskarsin sakset ja paistinpannut, Pohjola vakuutus ja sairaala. Hyviä ja huonoja esimerkkejä brändilaajennuksista maailmalta ja kotimaasta ei ole vaikea löytää, koska brändin laajentaminen (tai sen yrittäminen) on niin yleistä. Miksipä ei olisi. Loogisesti tarkasteltuna brändin laajentaminen onkin helppoa. Meillä on jo hyvä brändi, jonka ihmiset tuntevat ja haluamme laajentaa bisnestä. Miksi yrittäisimme rakentaa uutta brändiä tyhjästä? Hyödynnetään siis nykyistä brändiä myös uudessa liiketoiminnassa. Se miksi brändilaajennus onnistuu tai epäonnistuu ei ole tämän kirjoituksen tehtävä. Tarkoituksena on vain todeta, että brändin laajennus on mahdollista, oli sitten kyse ns. linjalaajennuksesta, eli brändin laajentamisesta saman kategorian sisällä tai kategorialaajennuksesta, brändin siirtämisestä johonkin [...]

Brändi syntyy tiedostamatta, asiakaskokemus tiedostaen

2022-09-29T12:25:37+02:00September 29th, 2022|Tags: , , , , , , , |

Brändi syntyy tiedostamatta, asiakaskokemus tiedostaen Kuinka paljon aikaa käytät brändeihin tutustumiseen, niistä saatavilla olevan tiedon opiskeluun ja muistamiseen? Kuinka monesta brändistä sinulla on jonkinlainen mielikuva? Todennäköisesti vastaus ensimmäiseen on: melko tai hyvin vähän. Vastaus toiseen taas satoja, jopa tuhansia. Jos et ole juurikaan aktiivisesti käyttänyt aikaa brändien opiskeluun, mutta sinulla on mielikuva ainakin sadoista brändeistä, voidaan todeta, että brändeistä oppiminen on ollut pääosin tiedostamatonta. Olet poiminut tiedonjyvän sieltä, toisen täältä. Tiedonjyvät voivat olla nopeasti ohi vilahtavia mainoksia nettiä selatessa, otsikoita uutisissa tai vaikkapa kaverin kertoma tarina tutun kokemuksesta brändin omistavan organisaation työntekijänä. Näiden suorien tiedonjyvien lisäksi myös kilpailevien brändien viestit ja toiminta vaikuttavat mielikuviisi alkuperäisestä brändistä. Teleoperaattorien kohdalla esimerkiksi yhden operaattorin viesti kaupungin nopeimmasta verkosta saattaa [...]

SKV – Mittava liiketoiminnan kehityshanke

2019-02-01T15:27:08+02:00February 1st, 2019|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

SKV Kiinteistönvälitys Mittava liiketoiminnan kehityshanke Asiakkaamme tarve Luoda todennetusti kiinnostava ja mahdollinen uusi kiinteistönvälityksen toimintakonsepti sekä SKV:n mielikuvan (välittäjänä ja työnantajana) parantaminen erityisesti kasvukeskuksissa Nostaa yrityksen osaamista digitalisaation myllerryksessä Parantaa suhdetta rakennuttajiin ja yhteistyökumppaneihin Projektissa käytettyjä design-menetelmiä Asiakas- ja organisaatioymmärrys: Asiakashaastattelut Työntekijähaastattelut Co-creation B2B co-creation Yhteiskehittäminen ja konseptointi: Toimintaympäristön kuvaus Benchmarkit Skenaariot Positiointi Kilpailuetu ja -kyky Ostoprosessi Asiakaspolku Asiakasarvo Empatiakartta Mielikuva Arvolupaus & konseptikuvaus Tavoitteet Kanavat Teemat Sisällöt ja palvelut eri kanavissa Mittarit REAN Proto Lopputulos Strategia Yrityksen arvot Toimintamalli Uudet palvelut - kärkinä Kodin tarina ja paikallisuus Digitaalisten kanavien uudistus, erityisesti skv.fi Yhteistyö jatkuu vuosien 2016-2017 aikana palveluiden jatkokehityksenä sekä uusien palvelukonseptien tunnistamisella yhdessä asiakkaiden kanssa. SKV:n tiedote projektista Asuntomarkkinat ovat [...]

Työpaja: Asiakkaat ja palvelupolut

2017-02-03T20:01:31+02:00September 4th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Työpaja: Asiakkaat ja palvelupolut Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä työpajassa, jossa suunnitellaan asiakastarpeita vastaavat palvelupolut. 1. Empatiakartta Pareittain tai ryhmissä. Kesto 20-30 min. Sukeltakaa asiakkaan ajatusmaailmaan. Mitä asiakas kokee? Miten hän suhtautuu itseensä ja ympäristöönsä? Mitä kipupisteitä hänelle on? Mitkä asiat tuovat hänelle onnistumisen tunteita? 2. Arkipäivä Pareittain tai ryhmissä. Kesto n. 30 min. Käyttäkää empatiakarttaa tukena ja tunnistakaa mitkä ovat asiakkaan arkipäivän keskeiset elementit teidän toimialan näkökulmasta. Mitä tottumuksia ja tapoja hänellä on? Mitkä asiat eivät tule muuttumaan? Mitä uusia tuotteita tai palveluita hän käyttää? Mikä aiheuttaa ahdistusta tai harmia? Mihin ongelmaan hän kaipaa ratkaisua? 3. Mielikuva Yksilötehtävä. 2 x 10 min. + vastausten ryhmittely yhdessä. Kuvittele, mitä haluat asiakkaiden sanovan teistä kolmen vuoden päästä. [...]

Mielikuva

2017-02-03T15:57:01+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Mielikuva Ohje: Pohdi, minkälaisia mielikuvia ihmisillä on yrityksestäsi, tuotteestasi, palveluistasi nyt ja vuoden päästä. Ruoski tarvittaessa itseäsi urakalla. Mielikuva-työkalun avulla voi nopeasti ja helposti kartoittaa minkälaisia yleisiä käsityksiä ihmisillä on konseptin nyky- ja tavoitetilasta. Se toimii hyvin esimerkiksi työpajassa lämmittelytehtävänä, jolloin osallistujat pääsevät heti alkuun tuomaan henkilökohtaisen näkemyksensä esiin. Samalla saadaan koottua työryhmän vallitseva henkinen tahtotila, jota voidaan suunnittelun edetessä ohjata enemmän tai vähemmän haastavaan suuntaan. Joskus työkalun käyttö aiheuttaa merkittävää itseruoskintaa, mutta olemme todenneet, että sekin on välillä aiheellista, jopa suotavaa. Avoin keskustelu ja mieltä painavien asioiden esiin tuominen on hyvä perusta, jonka pohjalta uuden konseptin työstämisen voi aloittaa. Esimerkissä on kuvattuna erään sosiaalialan yrityksen johdon kanssa tehty työpajatehtävä, jossa jokainen osallistuja sai tuoda esiin oman näkemyksensä siitä, [...]