hyvinvointi

Trendi

2017-02-03T15:34:37+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Trendi Ohje: Tunnista kerättyjen signaalien perusteella trendejä ja mieti, miten ne vaikuttavat asiakastarpeisiin. Kerättyjä signaaleja yhdistelemällä ja niiden vaikutuksia ryhmittelemällä tunnistetaan trendejä ja niiden vaikutuksia asiakkaiden tarpeisiin sekä liiketoimintaan. Trendit vaikuttavat sekä synnyttämällä uusia tarpeita että muokkaamalla ihmisten pysyvämpi tarpeita. Kannattaa myös tunnistaa onko joku muu jo hyödyntämässä tunnistettua trendiä jollain tavalla. Esimerkissä on kuvattuna “eTerveys”-trendi ja arvioita sen vaikutuksesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä miten se vaikuttaa asiakastarpeisiin. Trendin kuvaaminen useammasta näkökulmasta antaa mahdollisuuden pohtia miten se voi toimintaympäristöön vaikuttaa ja mitä merkitystä sillä on tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun [...]

Asiakasprofiili

2017-02-03T15:54:23+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Asiakasprofiili Ohje: Luo asiakastarpeiden pohjalta eri asiakasryhmille omat profiilit. Asiakasprofiilien avulla kuvataan tarvepohjaisten asiakasryhmien arkkityypit, jotka perustuvat haastatteluiden, havainnoinnin, co-creation työpajojen tai muiden asiakasymmärryksen keräämiseksi käytettyjen menetelmien avulla kerättyyn tietoon. Asiakasprofiileja voi kuvata monesta näkökulmasta, joten kannattaa pitää mielessä, että niiden päätarkoitus on olla hyödyllinen työkalu, jonka avulla kaikki palvelua tuottavat saavat yhteisen ymmärryksen asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymismalleista. Parhaimmillaan profiilit ovat arkikäytössä toimiva työkalu, joihin voi aina palata, kun konseptia kehitetään. 3-5 asiakasprofiilia on todettu sopivaksi määräksi, useampien profiilien ja niiden eroavaisuuksien hahmottaminen ei yleensä tuo lisäarvoa suunnittelun tueksi. Esimerkissä on kuvattuna yksi sote-palveluiden kehitysprojektin yhteydessä laadittu asiakasprofiili. “Itsenäinen luontoilijan” hyvinvointi syntyy omaan tahtiin tapahtuvasta luonnossa liikkumisesta ja sen antimista nauttien. Palveluita hän käyttää pääosin vain tarpeeseen ja palaa [...]

Asiakasprofiilien nelikenttä

2017-02-03T15:55:12+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Asiakasprofiilien nelikenttä Ohje: Tunnista akseleille asiakasprofiilien erottavat tekijät ja sijoita profiilit nelikenttään. Asiakasprofiilien vertailu ja esittäminen tapahtuu helpoiten sijoittamalla ne nelikenttään, jolloin profiilien eroavaisuudet on helppo havainnollistaa. Sopivien nelikentän akselien löytyminen vaatii usein muutaman yrityksen, mutta kuten profiileissakin, nelikentän tärkein tehtävä on olla käyttökelpoinen työkalu, jonka avulla organisaatio saa yhteisen kielen, jolla asiakkaista voi puhua. Esimerkissä on kuvattuna sote-palveluiden suunnittelua varten tehdyt asiakasprofiilit. Kärjistäen, vasemmalla alakulmassa olevat “Itsenäiset luontoilijat” ammentavat hyvinvointinsa luonnossa olemisesta ja sen antimista nauttien. Oikean yläkulman “Aktiiviset seurustelijat” taas osallistuvat tai järjestävät itse mahdollisimman paljon sosiaalisia tapahtumia ompeluseurasta vesijumppaan. Profiilien tarpeet eroavat merkittävästi toisistaan, joten palvelun tuottajan on pohdittava miten erilaisiin tarpeisiin vastataan. Työkalut muutoksen tekijöille Kun [...]

Kenelle sydämenlyöntisi myyt?

2017-01-26T09:07:20+02:00April 9th, 2015|Categories: Do tank, Future home|Tags: , , , , , , , |

Mikä on tärkein ihmisen kehosta saatava datavirta? Se voisi varmaan olla joku muukin, mutta tämän prototyypin lähtökohtana oli sydämenlyönti. Jos sydämenlyönnit ovat reaaliaikaisesti seurattavissa, niin kenelle niitä halutaan jakaa? Voisiko vaikka koko perheen sydämenlyönnit tuoda näkyville? Kuten aiemminkin, tavoitteena oli luoda esine, joka herättäisi ajatuksia ja johtaisi pohtimaan kehosta kerättävää dataa eri näkökulmista. Mitä dataa kehosta pitäisi kerätä? Datan kerääminen alkaa yleensä helpoimmasta päästä, kehon osalta datasta joka saadaan mitattua tunkeutumatta kovin syvälle ihon alle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että se on oikeaa dataa kerättäväksi. Kaiken lisäksi keho on kokonaisuus, jonka yksittäisestä osasta ei välttämättä voida sanoa miten kokonaisuus toimii. Käykö siis niin, että mittaamme pitkään yhdentekeviä asioita, ennen kuin päästään pisteeseen, jossa datasta on todellista hyötyä? Vai [...]

Kainuun Sanomat: Lähipalveluja luontotaksista ukkivälitykseen

2017-01-26T09:07:21+02:00March 23rd, 2015|Categories: Cases, Service Design|Tags: , , , , , , , , , , |

Kainuun Sanomien juttu Kuntaliiton ja Kainuun Sote-kuntayhtymän kanssa tehtävästä lähipalvelut ja hyvinvointi-projektista. Myös YLE:n oli viime syksynä seuraamassa miten kuntalaiset suunnittelevat omia palveluitaan.

Case: Innokylä

2016-02-18T22:48:29+02:00May 13th, 2013|Categories: Cases, Service Design|Tags: , , , , , , , , |

Innovillage is an open innovation environment for health and welfare. It provides public service providers and developers, NGOs and private service providers with tools, events and support for the collaborative and open development of different ways to promote health and welfare. In collaboration with Ramboll management consulting, Hannu was asked to help further develop the service, with a strong focus on customers needs and co-design. We conducted extensive customer interviews to gain insight in to the needs of the various customer groups, ranging from small NGO's to development directors and deputy mayors. Design probes were also used to develop a better perception of the daily practices of public service developers. The initial customer insights were used to create multiple new [...]

Viikko 2: Lights, camera, action

2017-01-26T09:07:23+02:00March 11th, 2013|Categories: Weeknotes|Tags: , , , |

Ei ole mikään salaisuus, että hyvä sisältö on toimivan digitaalisen palvelun kulmakivi. Oikeastaan se on lähes ainoa kulmakivi, jonka varaan palveluita kannattaa rakentaa. Harvemmin tulee vastaan timanttisia palveluita, jotka perustuisivat yksinomaan toiminnallisuuksien varaan. Tämän päälle kun lisää vielä yhä laajemmaksi kasvavan kanavavalikoiman, jossa asiakkaita pitää palvella, niin päästään Passi & Ripatin ytimeen. Olemme kokemuksen myötä nähneet mikä vaikutus hyvän sisällön ja palvelumuotoilun yhdistämisellä voi olla ja uskomme että tämä yhdistelmä on jatkossakin rautaa. Yrityksen toinen viikko toi mukanaan ensimmäisen session sisällön parissa. Duunarit ajettiin evakkoon ja kuvausryhmä valtasi toimiston kahdeksi päiväksi. Ei näytä siltä, mutta sporttista sisältöä pukkaa.