Brändi on menneisyydestä, asiakaskokemus tästä hetkestä

2022-09-29T12:30:27+02:00September 29th, 2022|Tags: , , , , , , , , , |

Brändi on menneisyydestä, asiakaskokemus tästä hetkestä Aiemmassa osiossa totesimme, että brändi syntyy pääosin tiedostamatta, ajan saatossa kerätyistä, yksittäisistä brändiä koskevista tiedon murusista. Näistä murusista osa on brändiin rakentamiseksi tuotettua viestintää, osa omia kokemuksia ja osa muiden kertomuksia kyseisestä brändistä. Tämä historiallinen kokoelma tietoa, muistoja ja tarinoita on mielikuvamme brändistä. Ihmisen muisti ei tietenkään ole täydellinen ja puolueeton tallenne menneisyydestä, joten saattaa hyvin olla että mielikuvamme ei vastaa todellisia tapahtumia. Sillä ei tosin ole väliä, onhan kyse nimenomaan mielikuvasta. Daniel Kahneman kirjottaa kirjassaan "Ajattelu, nopeasti ja hitaasti" kahdesta minästä: muistavasta ja kokevasta. Kahnemanin mukaan muistava minä tekee päätökset, vastaa tarinoista, joita kerromme elämästämme itsellemme ja pitää kirjaa tuloksista. Kokeva minä taas keskittyy juuri tähän hetkeen, kokemukseen elämästä. [...]