flow

Finding flow

2017-01-26T09:07:25+02:00August 23rd, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , |

Konseptin isä Mihaly Csikszentmihalyi kiteyttää flow:n tilanteeksi, jossa ihminen on niin keskittynyt puuhaansa, että ajantaju ja ulkopuolinen maailma katoavat Uskomme vankasti herra C:n näkemykseen siitä, että ihmisten onnellisuus ja hyvinvointi nojaa hyvin vahvasti flow:hun. Mitä enemmän sitä elämässä esiintyy, sitä mielyttävämpää ja inspiroivampaa elämä on.Sen lisäksi että haluamme suunnitella kokemuksia, jotka tuovat ihmisten elämään flow:ta, pyrimme tietysti maksimoimaan omat flow-hetkemme työssä ja vapaa-ajalla.Suosittelemme varauksetta flow:sta kiinnostuneille Csikszentmihalyin laajaa kirjallista tuotantoa. Tämä kirjoitus on alun perin ilmestynyt Gyllene Skorin blogissa

Total recall

2017-01-26T09:07:26+02:00August 23rd, 2010|Categories: Fieldnotes|Tags: , , |

Lukukokemuksena Total Recall ei ole kovin mielenkiintoinen, mutta GordonBellin ja Jim Gemmelin pyrkimys tallentaa kaikki mahdollinen elämästään digitaaliseen muotoon on ehdottomasti kiinnostava konsepti. Hauskana yksityiskohtana tallentamisesta mainittakoon SenseCam, jota Bell kantaa kaulassaan. Kamera ottaa automaattisesti kuvan kun sensorit tunnistavat valoisuuden muutokset huoneesta toiseen siirryttäessä ja kun ilman lämpötila muuttuu toisen ihmisen läheisyydessä. Bellin kohdalla kyse ei siis ole oman elämän julkaisemisesta muiden tiirailtavaksi, vaan sen tallentamisesta omaan käyttöön. Tavoitteena on ollut selvittää elinikäisen tallentamisen mahdollisuuksia ja erilaisia ohjelmia, jotka tähän ylevään tavoitteeseen voisivat soveltua. En tiedä kuinka syvällisesti Gordon analysoi tallentamaansa dataa, mutta näen että henkilökohtaisen flow:n parantamisessa sillä tulee olemaan lähitulevaisuudessa merkittävä rooli. Täytyy suoraan myöntää että innostuimme aiheesta niin paljon että rupesimme Passin kanssa kartoittamaan ja tallentamaan palasia [...]

Aikaa pelastamassa

2017-01-26T09:07:26+02:00August 23rd, 2010|Categories: Nature|Tags: , |

Vankkumattomina flow:n kannattajina, pyrimme tietysti siihen, että tilaisuudet flow:n saavuttamiseen maksimoidaan. Ensimmäinen askel flow:n saavuttamiseksi on tietysti tunnistaa missä tilanteissa ja olosuhteissa flow-tilaan päästään ja mikä sen rikkoo. Yksi tämän vuoden kehitysprojekteista, joka pureutuu henkilökohtaiseen analytiikkaan on kohdistettu juurikin tälle aluelle, eli flow:n tunnistamiseen ja maksimointiin. Olen käyttänyt reilun kuukauden ajan RescueTime-ohjelmaa, joka pitää kirjaa kaikesta siitä mitä teen koneellani. Ohjelma kirjaa lahjomattomasti jokaisen dokumentin, verkkosivun ja ohjelman, joita käytän. Jos poistun koneen ääreltä vähintään viiden minuutin ajaksi, kysyy kone palattuani mitä olin tekemässä. Käytännössä siis kaikki mitä teen kirjautuu RescueTimeen. Ensimmäisen kuukauden analysointi on vielä kesken, mutta täytyy sanoa että totuus on karua luettavaa. Osa päivistä on hyviä ja edellytykset flow:lle ovat hyvin kohdallaan, mutta valitettavasti liian usein päivät [...]

Seitsemän päivän viikonloppu

2017-01-26T09:07:26+02:00August 13th, 2010|Categories: Future home|Tags: |

Ystävien ja tuttavien Facebook-päivitysten perusteella vaikuttaa siltä, että en todellakaan ole ainoa joka tekee töitä iltaisin ja viikonloppuna. Työn ja vapaa-ajan tasapaino taitaakin olla yksi merkittävimmistä haasteista nykypäivän työelämässä. Työaika sinällään on kohtalaisen uusi konsepti, joka tuli tarpeelliseksi vasta teollisen vallankumouksen myötä. Tehtaat loivat mahdollisuuden suurten massojen ympärivuotiseen työskentelyyn ja tuottavuus tietenkin maksimoitiin teettämällä mahdollisimman paljon töitä. Teollisen vallankumouksen alkuvaiheissa päivät saattoivat olla reilusti yli kymmentuntisia. Maraton-päivistä on onneksi vähitellen päästy eroon ja työviikon pituus länsimaissa on vakiintunut alle 40 tunnin. Ennen teollistumista työ oli hyvin kausiluontoista, ja kun sitä oli, tehtiin sitä niin paljon kuin mahdollista. Jos katsotaan vielä kauemmas taaksepäin, niin valistuneet arviot esittävät että keräilytaloudessa eläneet esi-isämme tekivät työtä kahdesta neljään tuntia päivässä. Tällä hetkellä olemme siis [...]