arvon tunnistaminen

Ennen – aikana – jälkeen

2017-02-03T15:50:30+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Ennen - aikana - jälkeen Ohje: Mitä tapahtuu ennen ajateltua tilannetta/kohokohtaa, sen aikana ja sen jälkeen? Ennen - aikana - jälkeen -työkalu on helppo tapa laajentaa omaa näkökulmaa ja tunnistaa mitä eri toimenpiteitä ja kanavia voi hyödyntää halutun tilanteen tai kohokohdan ympärillä. Työkalun avulla voi pohtia mitä ohjauksia ja valmistelevia toimenpiteitä tarvitaan ja miten kiitetään ja toivotetaan uudestaan tervetulleeksi, jotta halutun tilanteen asiakaskokemus on paras mahdollinen. Esimerkissä on kuvattuna mediapalvelun tavoitteet suhteessa tapahtumaan ja live-lähetykseen. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › [...]

Ihmissuhteet

2017-02-03T15:49:20+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Ihmissuhteet Ohje: Arvioi (asteikolla 1–5), kenen kanssa asiakkaasi on vuorovaikutuksessa. Ihmissuhteet-työkalun avulla on tarkoitus hahmottaa sosiaalisen kanssakäymisen vaikutuksia konseptille. Sen avulla voidaan tarkastella ketkä voivat vaikuttaa asiakkaan tekemiin päätöksiin suoraan vai välillisesti, keneltä voidaan saada tukea päätöksentekoon tai kenen kanssa asiakas haluaa kokemuksensa jakaa. Esimerkissä on kuvattuna matkailupalveluun liittyvät ihmissuhteet ja niiden roolit erilaisissa tilanteissa matkaa ennen, sen aikana ja jälkeen. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös

Kilpailuetu ja kilpailukyky

2017-02-03T15:42:30+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Kilpailuetu ja kilpailukyky Ohje: Vertaile oman konseptin ja kilpailijoiden kilpailukykyjä ja kilpailuetuja. Kilpailuedun ja kilpailukyvyn vertailua varten tunnistetaan liiketoiminnan keskeiset osa-alueet ja vertaillaan oman konseptin sekä kilpailijoiden vahvuudet niissä. Osa-alueiden tunnistamisessa kannattaa pohtia erilaisia näkökulmia ja eri toimijoiden vahvuuksia ja heikkouksia. Osa-alueiden määrittämisen jälkeen eri toimijoiden suhteelliset vahvuudet arvioidaan kunkin ominaisuuden osalta. Esimerkissä on kuvattuna kolme mediayhtiötä ja niiden suhteelliset vahvuudet videoliiketoiminnan eri osa-aluilla. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös

Kuvakäsikirjoitus

2017-02-03T15:46:19+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , |

Kuvakäsikirjoitus Ohje: Pyydä asiakasta piirtämään sarjakuvamainen esitys halutusta asiakaskokemuksesta. Helppo tehtävä asiakashaastattelun tai työpajan alkuun antaa hyvän lähdön asioiden syvemmälle penkomiselle. Kuvakäsikirjoituksen piirtämiseen ei myöskään kummoisia piirustustaitoja tarvita, vaan tikku-ukoilla pääsee jo pitkälle. Sarjakuvamaiseen muotoon pukeminen myös antaa luvan lähestyä hankaliakin asioita vähän kevyemmin, jolloin keskustelussa päästään syvemmälle ilman kiertelyä ja kaartelua. Esimerkissä on kuvattuna asiakkaan piirtämiä huolia hyvinvointiin ja lähipalveluihin liittyvistä asioista. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös

Mielikuva

2017-02-03T15:57:01+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Mielikuva Ohje: Pohdi, minkälaisia mielikuvia ihmisillä on yrityksestäsi, tuotteestasi, palveluistasi nyt ja vuoden päästä. Ruoski tarvittaessa itseäsi urakalla. Mielikuva-työkalun avulla voi nopeasti ja helposti kartoittaa minkälaisia yleisiä käsityksiä ihmisillä on konseptin nyky- ja tavoitetilasta. Se toimii hyvin esimerkiksi työpajassa lämmittelytehtävänä, jolloin osallistujat pääsevät heti alkuun tuomaan henkilökohtaisen näkemyksensä esiin. Samalla saadaan koottua työryhmän vallitseva henkinen tahtotila, jota voidaan suunnittelun edetessä ohjata enemmän tai vähemmän haastavaan suuntaan. Joskus työkalun käyttö aiheuttaa merkittävää itseruoskintaa, mutta olemme todenneet, että sekin on välillä aiheellista, jopa suotavaa. Avoin keskustelu ja mieltä painavien asioiden esiin tuominen on hyvä perusta, jonka pohjalta uuden konseptin työstämisen voi aloittaa. Esimerkissä on kuvattuna erään sosiaalialan yrityksen johdon kanssa tehty työpajatehtävä, jossa jokainen osallistuja sai tuoda esiin oman näkemyksensä siitä, [...]

Ostoprosessi

2017-04-06T13:24:48+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Ostoprosessi Ohje: Hahmottele, miten asiakkaat toimivat tai minkälainen asiakaskokemus on ostoprosessin eri vaiheissa. Ostoprosessi on vanha, mutta edelleen hyvin toimiva viitekehys oman konsepti tarkasteluun. Sen ydinajatuksena on, että asiakkaat käyvät prosessin mukaiset vaiheet läpi osto- tai hankintapäätöstä tehdessään. Toimialasta ja tuotteesta riippuen ostoprosessin läpimenon nopeus vaihtelee, mutta vaiheet ovat pääosin samat. Asiakkaille tulisi tarjota eri vaiheisiin sopivia kohtaamispisteitä, jotta hän voi siirtyä ostoprosessissa haluttuun suuntaan. Esimerkissä on kuvattuna käyttötavaroita valmistavan ja markkinoivan yrityksen tavoitteet ja kanavien roolitukset ostoprosessin eri vaiheissa. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja [...]

Positiointi

2017-02-03T15:37:33+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Positiointi Ohje: Määrittele akselit ja sijoita oma konsepti sekä kilpailijat nelikenttään. Voit tehdä saman useammasta näkökulmasta. Positioinnin avulla määritellään millä pelikentällä liiketoimintaa tehdään, mikä on nykypositio ja mihin tavoitepositioon pyritään. Samalla voidaan kuvat muiden toimijoiden sijoittuminen ja heidän positioidensa laajuus. Pelikentän akseleita voi ja kannattaa tarkastella useammasta eri näkökulmasta ja valita niistä ne, jotka parhaiten kuvaavat pelikenttää. Esimerkissä on kuvattuna sekä kotimaisten että kansainvälisten mediayhtiöiden videoliiketoimintojen positioita ja niiden laajuuksia. Akseleiksi on valittuna sisällön muotoa sekä sisällön tyyppiä ja määrää kuvaavat muuttujat. Positioinnissa on myös kuvattuna vaihtoehtoisia skenaarioita [linkki: skenaario], jotka videoliiketoimintaa tekevä mediayhtiö voisi omaksi tavoitepositiokseen määritellä. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten [...]

Pulma – ongelma – sotku

2017-02-03T15:27:53+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , |

Pulma - ongelma - sotku Ohje: Keskustelkaa, minkä tasoinen haaste teillä on ratkaistavana. Design-ajatteluun kuuluu olennaisesti se, että asioita tarkastellaan riittävän monesta näkökulmasta ennen kuin ratkaisuja yritetään edes löytää. Sen takia kannattaa hetken pohtia minkälaista haastetta ollaan ratkaisemassa ja miltä mahdolliset ratkaisut näyttävät. Pulmat ovat vaihtoehdoista suoraviivaisempia ja niihin voi jopa olla olemassa tuote tai palvelu, jolla pulma ratkaistaan helposti. Ongelmat ovat jo astetta monipuolisempia ja niiden ymmärtämiseen kannattaa varata vähän “kahvia ja tupakkaa”. Ongelman ratkaisemiseksi on useampi vaihtoehto, joiden toimivuutta pitää tarkastella oman organisaation tarpeista lähtien, eikä heti valita samaa ratkaisua kuin muutkin. Sotkuille ei määritelmän mukaisesti ole olemassa ratkaisua, vaan niiden kanssa pitää vain elää. Sotkujen vaikutuksia vähennetään oppimalla, kehittymällä ja olemalla valmis muuttumaan, kun maailma ympärillä [...]

5 x miksi

2017-02-03T15:56:25+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

5 x miksi Ohje: Löydä ongelman juurisyy kysymällä perättäin viisi tarkentavaa miksi? -kysymystä. Käsiteltävissä olevan ongelman ymmärtäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin ratkaisujen löytäminen. Aina tosin ongelman varsinaisen ytimen löytäminen ei ole kovinkaan helppoa. 5 x miksi -työkalun avulla on helppo haastaa itsensä miettimään pintaa syvemmälle ja varmistamaan että panostaminen esillä olevan haasteen ratkaisemiseksi on järkevää. Ongelman syvempiin syihin puuttuminen saattaa olla vaikeampaa kuin seurausten korjaaminen, mutta useimmiten sen arvoista. Kun mietit vastauksia miksi-kysymyksiin, yritä välttää kehäpäätelmiä. Jos kuitenkin huomaat että syyt ja seuraukset pyörivät ympyrää, aloita uudestaan ja etsi muita vastauksia. Esimerkissä on kuvattuna työkalun avulla tehtyjä päättelyketjuja, joiden avulla ongelman juurisyitä on kaivettu esiin. Yhteen kysymykseen voi löytyä useampia vaihtoehtoisia vastauksia, joten samaa vastausta voi käyttää useammassa [...]

Arkipäivä

2017-02-03T15:45:41+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , |

Arkipäivä Ohje: Pura auki asiakkaiden ja/tai organisaation arkipäivässä erityisesti pinnalle nousevat asiakokonaisuudet. Arkipäivä-työkalua voi käyttää monesta näkökulmasta, sillä sen päätarkoitus on auttaa muodostamaan yhteinen käsitys tärkeimmistä asioista, jotka suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Nimensä mukaisesti sillä pyritään kuvaamaan nykyhetken arkipäivää - näkökulmasta riippuen asiakkaiden, organisaation, kilpailijoiden tai toimialan yleensä. Esimerkissä on kuvattuna paikallismedian arkipäivä, kuten lukijat sen kokevat. Aineisto lukijoiden näkemysten pohjaksi on kerätty asiakashaastatteluista ja työpajoista. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös [...]

Asiakasarvo

2017-02-03T15:55:50+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , |

Asiakasarvo Ohje: Tunnista, mitä arvoa voit tuottaa jaottelemalla asiakastarpeet tehtäviin, hyötyihin ja murheisiin. Asiakasarvo-työkalu on hyödyllinen sekä asiakasymmärryksen analysoinnissa että työpajatyöskentelyssä, kun mietitään miten asiakastarpeisiin vastataan. Asiakasymmärryksen analysoinnissa työkalua voi käyttää esimerkiksi purkamalla kukin asiakashaastattelu, siinä esiin tulleisiin tehtäviin, hyötyihin ja murheisiin. Vertailemalla eri haastattelujen asiakasarvoa on helppo tunnistaa samanlaiset ja erilaiset asiakastarpeet. Niputtamalla samanlaiset asiakasarvot tunnistetaan eri asiakasprofiileihin kuuluvat ihmiset. Työpajatyöskentelyssä taas asiakasarvon määrittely ohjaa miettimään oikeasti mitä arvoa organisaatio tuottaa. Tätä hypoteesia voidaan sitten verrata asiakasymmärryksen kautta kerättyyn todelliseen tietoon. Esimerkissä on kuvattuna asiantuntijayrityksen näkemys asiakkaiden tarpeista sekä asioista, joita tuottamalla asiakastarpeisiin voitaisiin vastata. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda [...]

Asiakaspolku vaiheittain

2017-02-03T15:16:36+02:00August 28th, 2016|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

Asiakaspolku vaiheittain Ohje: Avaa asiakaspolku vaiheittain ja hahmottele, minkälaisia kohtaamispisteitä matkan varrella on. Asiakaspolku vaiheittain on suoraa jatkoa asiakaspolulle. Yksittäisten asiakaspolun vaiheiden kuvaamisella tarkennetaan koko polun kuvausta ja jaotellaan kohtaamispisteet esimerkiksi digitaaliseen markkinoinnin ja muun markkinoinnin sekä digitaalisten palveluiden ja muiden palveluiden osa-alueisiin. Kuten asiakaspolussakin, työkalulla voi kuvata sekä nykytilannetta että tavoitetilaa. Esimerkissä yksi osa autokauppaan liittyvästä asiakaspolusta ja eri toimenpiteistä fyysisten ja digitaalisten kanavien osalta. Työkalut muutoksen tekijöille Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa? Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit › Tilaa kirja ja lisämateriaalit › Katso myös [...]