Työpaja: Operointi

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä työpajassa, jossa laaditaan toimenpidesuunnitelma ja operointimalli sen toteuttamiseksi.

1. Toimenpide

Ryhmätyö. Kesto riippuen toimenpiteiden määrästä.

Laatikaa lista kaikista tehtävistä toimenpiteistä ja määritelkää tarkemmin niiden sisältö.

 • Mitä toimenpiteessä tehdään?
 • Mikä on tavoiteltu lopputulos?
 • Miksi toimenpide tehdään?
 • Ketkä osallistuvat toimenpiteet toteuttamiseen?

2. Arvon vertailu

Yksilötehtävä. Kesto n. 30 min + keskustelu.

Arvioikaa jokainen toimenpide sen tuoman arvon perusteella.

 • Kuinka paljon arvoa toimenpide tuo liiketoiminnalle (asteikolla 1-5)?
 • Kuinka paljon toimenpide tuo arvoa asiakkaille (asteikolla 1-5)?

3. Roadmap

Kaikki työpajan osallistujat. Kesto n. 30 min.

Laatikaa arvon vertailun perusteella roadmap toimenpiteille ja valitkaa jokaisen toimenpiteen vastuuhenkilö.

 • Mitkä toimenpiteet kannattaa aloittaa heti?
 • Riippuuko jonkun toimenpiteen aloittaminen toisen valmistumisesta?
 • Mikä on realistinen aikataulu toimenpiteiden tekemiselle?

4. Operointimalli

Kaikki työpajan osallistujat. Kesto n. 30 min.

Päättäkää yhdessä millä aikajänteellä toimenpiteiden edistymistä seurataan.

 • Kuinka usein toimenpiteiden eteneminen ja roadmap tarkastetaan?
 • Miten onnistumisia ja epäonnistumisia mitataan?
 • Kuka esittelee toimenpiteet?
 • Kuka päättää seuraavien toimenpiteiden aloittamisesta?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös