Ohjeet: Positiointi

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä konseptin positioinnissa.

1. Benchmark

Kerää parikymmentä erityyppistä benchmarkkia kotimaasta ja maailmalta.

 • Miten suorat kilpailijat toimivat?
 • Minkälaisia konsepteja muualla maailmassa on?
 • Löytyykö toisilta toimialoilta esimerkkejä, joista voisi ottaa oppia?

2. Toimintaympäristö

Tunnista benchmarkkien perusteella eri toimijoiden roolit ja laadi kokonaiskuva toimintaympäristöstä.

 • Minkälaisia rooleja eri toimijoilla on?
 • Toimiiko joku useammassa kuin yhdessä roolissa?
 • Onko toimintaympäristöön tullut uusia toimijoita tai syntynyt uusia rooleja?

3. Positiointi

Laadi toimintaympäristön perusteella erilaisia nelikenttiä, joiden avulla hahmottelet eri toimijoiden positioitumista.

 • Mitkä ovat asiakkaiden kannalta tärkeimmät akselit?
 • Mitkä ovat toimijoiden näkökulmasta tärkeimmät akselit?
 • Miten eri toimijat sijoittuvat akselistolle?
 • Kuinka laajaa positioita eri toimijat hakevat?
 • Missä oma organisaatiosi on tällä hetkellä?

4. Skenaario

Tunnista nykyposition pohjalta mitkä tulevaisuuden positiot ovat mahdollisia. Laadi eri mahdollisuuksista skenaariokuvaukset.

 • Mitä arvoa asiakkaille tuotetaan tulevaisuudessa?
 • Miten erottaudutte kilpailijoista?
 • Mitkä kilpailutekijät ovat olennaisia tässä skenaariossa?
 • Kuinka vahvoilla olette eri kilpailutekijöiden suhteen?

5. Kilpailuetu ja kilpailukyky

Vertaile eri skenaarioden kilpailutekijöitä toisiin toimijoihin.

 • Minkä vahvuuksien varaan toiset toimijat rakentavat?
 • Mitä heikkouksia toisilla toimijoilla on?
 • Eroavatko toimijat toisistaan vai panostavatko kaikki samoihin asioihin?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös