Ohjeet: Palvelukonsepti

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä palvelukonseptin suunnittelussa.

1. Asiakaspolku

Suunnittele asiakasymmärryksen pohjalta uusi, tavoiteltava asiakaspolku.

 • Mitkä polun vaiheet ja kohtaamispisteet ovat kunnossa?
 • Mitä polun vaiheita ja kohtaamispisteitä pitää kehittää?
 • Mitä uusia kohtaamispisteitä polulle tarvitaan?
 • Voiko vanhoja kohtaamispisteitä poistaa?

2. Ostoprosessi

Hahmottele asiakaspolku myös ostoprosessin vaiheiden mukaisesti.

 • Missä vaiheessa ostoprosessia eri kohtaamispisteet ovat?
 • Ovatko kohtaamispisteet tasapainossa vai painottuvatko ne liikaa johonkin ostoprosessin vaiheeseen?
 • Onko ostoprosessi asiakkaan näkökulmasta yhtenäinen vai onko siinä aukkoja?

3. Asiakaskokemus ajassa

Tunnista, miten asiakaskokemus kehittyy ajan myötä.

 • Mikä on olennaista ensimmäisten hetkien aikana?
 • Minkälainen asiakaskokemus on kuukauden tai vuoden päästä?
 • Muuttuuko asiakaskokemus vai onko se sama riippumatta kuinka kauan asiakas on ollut asiakkaana?

4. Ihmissuhteet

Tunnista asiakkaan kannalta ollennaiset tahot.

 • Toimiiko asiakas yksin vai osallistuuko joku muukin päätöksentekoon?
 • Kuinka merkittävä rooli heillä on?

5. Kanavat

Suunnittele, miten kohtaamispisteet toimivat eri kanavissa.

 • Vastaako kanavavalikoima asiakkaan tarpeisiin?
 • Onko jokaisella kanavalla oma roolinsa vai toistuvatko samanlaiset kohtaamispisteet eri kanavissa?
 • Miten eri kanavien vahvuuksia hyödynnetään?
 • Miten asiakas ohjataan kanavasta toiseen, jos se on tarpeellista?

6. Sesonki

Tunnista, mitkä ajankohdat ovat palvelun huippusesonkeja.

 • Millä rytmillä palvelu toimii?
 • Mitkä hetket ovat palvelulle olennaisia eri ajanjaksoilla?

7. Vuosikello

Laadi markkinoinnin ja palveluiden yhteinen vuosikello.

 • Mitkä teemat ovat pinnalla eri vuodenaikoina?
 • Millä rytmillä toimenpiteitä toistetaan?
 • Kuinka usein palveluun tuodaan jotain uutta?

8. Viikkorytmi

Laadi sesonkien ja vuosikellon perusteella viikkorytmi, jolla toimenpiteitä tehdään.

 • Pyritäänkö siihen että viikot ovat samanlaisia vai edellyttävätkö palvelun sesongit erilaisia viikkorytmejä?
 • Mitä toimenpiteitä tehdään viikon eri päivinä?
 • Millä rytmillä toimenpiteet toistuvat?

9. Mittarit

Määrittele mittarit, joiden avulla onnistumista seurataan.

 • Miten asiakaskokemusta mitataan palvelupolun eri vaiheissa ja kohtaamispisteissä?
 • Mitkä ovat liiketoiminnan kannalta keskeisiä mittareita eri kohtaamispisteissä?
 • Miten organisaation toimivuutta ja tehokkuutta mitataan?

10. REAN

Piirrä eri asiakasprofiileille sopivat palvelupolut auki REAN-mallin avulla.

 • Mistä kohtaamispisteistä asiakkaat tavoitetaan?
 • Mitkä kohtaamispisteet innostavat asiakasta tutustumaan tarkemmin?
 • Miten asiakasta aktivoidaan kohti haluttua lopputulosta?
 • Miten jatkuvaa asiakassuhdetta pyritään ylläpitämään?

11. Ennen – aikana – jälkeen

 • Millä toimenpiteillä ohjaamme asiakasta ennen ajateltua tilannetta?
 • Miten innostamamme asiakkaan tai luomme tilanteeseen hedelmällisen pohjan?
 • Miten saamme asiakkaan viihtymään tai mitä hänen tulee saada tehdyksi?
 • Kuinka huolehdimme asiakkaasta kyseessä olevan tapahtuman jälkeen?

12. Arvolupaus ja konseptikuvaus

Kiteytä palvelun arvolupaus ja kirjoita lyhyt konseptikuvaus, jonka avulla kaikki palvelun parissa työskentelevät ymmärtävät mistä on kyse.

 • Mitä hyötyjä palvelusta on asiakkaalle?
 • Mitä tehtäviä hän suorittaa sen avulla?
 • Miten palvelu erottautuu kilpailijoista?
 • Mitä palvelu ei tee?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös