Ohjeet: Ennakointi

Esimerkki työkalujen hyödyntämisestä ennakointiprosessissa.

1. Ennakoinnin viitekehys

Hahmottele, millä aikajänteellä ennakointia tehdään.

 • Mikä on nykyhetken arvonmuodostus?
 • Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pyrit näkemään?
 • Kuinka paljon ennakoinnin epävarmuus kasvaa pidemmälle tulevaisuuteen mennessä?

2. Signaalien tunnistaminen

Tunnista, minkälaisia signaaleja lähdet keräämään ja mistä lähteistä niitä kannattaa kerätä.

 • Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pyrit näkemään?
 • Minkä tyyppisistä lähteistä signaaleita kerätään?
 • Kuinka hankalaa signaalien kerääminen on?

3. Signaali

Kerää reilusti signaaleja ja laadi kustakin signaalista lyhyt kuvaus trendien tunnistamista varten.

 • Minkälainen kuva havainnollistaa signaalia hyvin?
 • Miten kuvaisit signaalia lyhyesti?
 • Mitä vaikutuksia signaali tuo mukanaan?

4. Trendi

Tunnista signaaleista yhteisiä vaikutuksia ja hahmottele niiden pohjalta trendejä.

 • Tunnistitko useammassa signaalissa samantyyppisiä vaikutuksia?
 • Mitä muutoksia trendi tuo mukanaan?
 • Miten trendi vaikuttaa ihmisten tarpeisiin?
 • Onko joku jo hyödyntänyt trendiä? Miten?

5. Toimintaympäristö

Hahmottele trendien perusteella tulevaisuuden toimintaympäristö.

 • Miten trendit vaikuttavat eri toimijoiden rooleihin?
 • Mitä uusia rooleja trendit voivat tuoda mukanaan?
 • Mitä rooleja poistuu trendien myötä?

6. Skenaario

Laadi toimintaympäristön pohjalta skenaarioita, jotka kuvaavat tulevaisuuden arvonmuodostusta.

 • Mitä arvoa asiakkaille tuotetaan tulevaisuudessa?
 • Mitkä kilpailutekijät ovat olennaisia tulevaisuuden arvonmuodostuksen kannalta?
 • Miten toimijat voivat erottautua toisistaan tulevaisuudessa?

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös