Muutos ja innovaatiot

Ohje: Pystyttekö hyödyntämään teknologian luomia mahdollisuuksia ja vastaamaan asiakkaiden odotusarvoon?

Kehittyvät teknologiat luovat uusia vaihtoehtoja tekemiselle ja nostavat samalla asiakkaiden odotusarvoa. Organisaatioille se on parhaimmillaan mahdollisuus, mutta vauhdissa pysyäkseen pitää olla valmis uudistumaan, kehittämään toimintatapoja sekä ajattelemaan uusilla tavoilla.

Katso myös