Asiakasarvo

Ohje: Tunnista, mitä arvoa voit tuottaa jaottelemalla asiakastarpeet tehtäviin, hyötyihin ja murheisiin.

Asiakasarvo-työkalu on hyödyllinen sekä asiakasymmärryksen analysoinnissa että työpajatyöskentelyssä, kun mietitään miten asiakastarpeisiin vastataan.

Asiakasymmärryksen analysoinnissa työkalua voi käyttää esimerkiksi purkamalla kukin asiakashaastattelu, siinä esiin tulleisiin tehtäviin, hyötyihin ja murheisiin. Vertailemalla eri haastattelujen asiakasarvoa on helppo tunnistaa samanlaiset ja erilaiset asiakastarpeet. Niputtamalla samanlaiset asiakasarvot tunnistetaan eri asiakasprofiileihin kuuluvat ihmiset.

Työpajatyöskentelyssä taas asiakasarvon määrittely ohjaa miettimään oikeasti mitä arvoa organisaatio tuottaa. Tätä hypoteesia voidaan sitten verrata asiakasymmärryksen kautta kerättyyn todelliseen tietoon.

Esimerkissä on kuvattuna asiantuntijayrityksen näkemys asiakkaiden tarpeista sekä asioista, joita tuottamalla asiakastarpeisiin voitaisiin vastata.

Työkalut muutoksen tekijöille

Kun tehtäväsi on edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Katso myös