Palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen koulutukset ja työpajat

Vihti, Lohja, Kuhmo, Yliopiston Apteekki, THL, Aspa-palvelut, Metropolia, Kemijärvi

Asiakkaamme tarve

 • Ymmärtää ja oppia käytännössä miten asiakaslähtöistä kehittämistä ja palvelumuotoilun metodeja voidaan hyödyntää

Projektissa käytettyjä design-menetelmiä

Alustus palvelumuotoilun hyödyistä, prosessista ja työkaluista sekä käytännön case-esimerkkejä yrityksiltä ja julkiselta sektorilta

Asiakasymmärrys:

 • Asiakaspolku
 • Asiakasprofiili
 • Sidosryhmäkartta
 • Kuvakäsikirjoitus
 • Arvon muodostus
 • Empatiakartta
 • Työkalujen kokeileminen käytännössä asiakkaiden kanssa

Yhteiskehittäminen ja konseptointi:

 • Konsepti
 • Arvolupaus
 • Asiakassuhteet
 • Kanavat
 • Tehtävät, roolit ja työkalut
 • Ansainta
 • Mittarit
 • REAN
 • Proto

Pilotointi:

 • Operointimalli
 • Mittarit

Lopputulos

 • Asiakaslähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen organisaatioiden kehityshankkeissa

Haluatko kuulla projektista lisää?

Vaikka koulutukset ja työpajat ovat usein vain päivän tai parin mittaisia, tykkään niistä todella paljon. Jos kerran sattuu osaamaan jotain sellaista mistä on muille hyötyä, niin sitä on kiva jakaa tiedonjanoisille ihmisille. – Hannu

Ota Hannuun yhteyttä, jos kaipaat lisätietoa projektista tai olet kiinnostunut yhteistyöstä.

Kuvia projektista