Asiakaslähtöinen palvelukehitys Kainuussa

Kuntaliitto ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Asiakkaamme tarve

 • Määrittää, mitä ovat kuntalaislähtöiset lähipalvelut
 • Määrittää kunnan rooli lähipalvelujen monituottajamallissa
 • Tarkastella asiakastiedon, asiakasymmärryksen ja asiakastarpeiden sitomista päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin.
 • Pilotoida asiakaslähtöisesti tuotettuja uusia palvelukonsepteja

Projektissa käytettyjä design-menetelmiä

Asiakasymmärrys:

 • Palvelukartta
 • Päiväkirjat
 • Asiakasprofiilit
 • Osallistava budjetointi

Yhteiskehittäminen ja konseptointi:

 • Empatiakartta
 • Konsepti
 • Arvolupaus
 • Asiakaspolku
 • Mittarit
 • Roolit, tehtävät ja työkalut
 • Sidosryhmäkartta
 • Prototyyppi

Pilotointi:

 • Operointimalli

Haluatko kuulla projektista lisää?

Ylivoimaisesti vaikein mutta samalla palkitsevin hanke ikinä. Välillä on todella saanut pähkäillä miten ikäihmiset, nuoret, sote-kuntayhtymä, järjestöt, yrittäjät ja kuntapäättäjät saadaan puhumaan yhteistä kieltä. – Hannu

Ota Hannuun yhteyttä, jos kaipaat lisätietoa projektista tai olet kiinnostunut yhteistyöstä.

Kuvia projektista