Kaakon Viestintä

Konsepti viidelle digitaaliselle lehdelle

Asiakkaan tilanne:

Kaakon Viestintä on Kaakkois-Suomessa toimiva mediayhtiö. Yhtiö julkaisee Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Kouvolassa , Kotkassa, Imatralla ilmestyviä päivälehtiä sekä kaupunkilehtiä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan alueilla.

Lähtötilanteessa käytössä oli kaksi eri teknistä järjestelmää, digitaalisen palvelun mallia sekä omanlaiset toimintatavat. Pystyäkseen paremmin vastaan asiakaskäyttäytymisen muutokseen ja median digitalisaatioon, kaikkien lehtien digipalvelut ja taustajärjestelmät haluttiin yhtenäistää sekä kehittää toimintamalleja yhtenäisempään suuntaan. Kaakon Viestintä näki, että perinteinen digikehitysmalli – UX/UI -suunnittelun kautta tekniseen toteutukseen – ei olisi tässä tapauksessa riittävän kattava tuottamaan tavoiteltua asiakas- ja liiketoiminta-arvoa.

Kaakon Viestintä päätti ottaa Passi & Ripatin auttamaan palveluvision ja palvelukonseptin muodostamisessa, jotta teknistä, palvelullista ja liiketoiminnallista kehittämistä ohjaisivat yhtenäiset ”design driverit”.

Projekti:

Projekti aloitettiin kartoittamalla toimintaympäristöä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden näkökulmista.

Menetelmiä joita käytettiin:

 • Ystävä / Vihollinen
 • Analytiikkaan perustuvat nykyiset palvelupolut
 • Benchmark
 • Positio
 • Trendi
 • Mittarit

Toimintaympäristön analysoinnin pohjalta selkiytyneet palvelupositio ja -visio sekä projektin tavoitteet olivat pohjana seuraavalle vaiheelle, jossa ideoitiin kymmeniä mahdollisia palvelukonsepteja. Konsepteista potentiaalisimmat valittiin jatkokehitykseen kuluttajien kanssa. Lopullisen palvelukokonaisuuden muodostavat kahdeksan parasta liiketoiminta- ja asiakasarvoa tuottavaa konseptia. Konseptit purettiin käytännön tasolle ketterästi design sprinteissä UX/UI suunnittelijan ja tuotepäällikön toimesta, Passi & Ripatin fasilitoimana.

Meneltelmiä joita käytettiin:

 • Konsepti
 • REAN
 • Formaatin palikat
 • Proto
 • Arvon vertailu
 • Tehtävät – roolit – työkalut

Tulokset:

Tekninen kehityshanke sai selkeän fokuksen kun uuden palvelun palveluvisio ja -posio oli määritelty. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat konseptit ohjasivat suunnittelua, mutta jättivät varaa projektin aikaiselle tarkennukselle.

Toimintaympäristön muutoksesta ja yleisistä trendeistä keskustelu laajan avainhenkilöiden ryhmän kesken loi yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Henkilöstön ja kuluttaja-asiakkaiden osallistaminen toi suunnitteluun uusia kulmia ja pakotti haastamaan vanhat oletukset.

Projekti jatkui kahdessa suunnassa: toisaalla aloitettiin uuden palvelun ja tausta-arkkitehtuurin toteutus luodun näkemyksen ohjaamana, toisaalla lähdettiin uudistamaan koko yhtiön strategiaa Passi & Ripatin johdolla.

Kumppanit

UX/UI suunnittelu ja tekninen toteutus

Haluatko kuulla projektista lisää?

Media on käynyt läpi aikamoisen myllerryksen, eikä loppua muutokselle näy. Paikalliset mediat ovat tärkeässä asemassa tulevaisuudessakin, mutta niiden on pystyttävä toimimaan tämän päivän toimintaympäristössä. Mikä on paikallismedian arvo ja rooli tulevaisuudessa? Näitä asioita pääsimme pohtimaan konseptiprojektissa hiukan, ja käyty keskustelu vaikutti paljon toteutuksen sisältöön. – Terhi

Ota Janneen yhteyttä, jos kaipaat lisätietoa projektista tai olet kiinnostunut yhteistyöstä.