Kirja on nyt ollut tilattavissa reilun vuoden. Tilauksia verkkosivujen kautta on tullut 411 ja lisäksi kirjaa on jaettu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työpajoihin osallistujille, yhteensä yli 600 kappaletta. Kiinnostus on ollut suurempaa kuin osasimme odottaa.

Itse käytämme kirjaa jatkuvasti työpajojen ja projektien suunnitteluun. Olimme uteliaita miten muut ovat kirjaamme hyödyntäneet, joten kysyimme tilaajilta.

Saimme kyselyymme varsin hyvän määrän vastauksia, 70 kappaletta. Vastanneista yli puolet vastasi käyttäneensä kirjaa työssään. Olemme iloisesti yllättyneitä, ja todella tyytyväisiä. Jos sama prosentti pätee kaikkiin, jotka ovat kirjan käsiinsä saaneet, Suomessa on useita satoja hieman ihmislähtöisemmin työskenteleviä ihmisiä ja organisaatioita.

Keitä kirjan tilaajat ovat? On erottunut kolme erityyppistä tilaajaa: 1) opettaja / opiskelija, 2) muotoilija / suunnittelija esimerkiksi markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin, viestinnän, UX:n, tai palvelumuotoilun alueella, 3) organisaation tai tuotteen kehityksestä vastaavat henkilöt läpi yhteiskunnan start-upeista julkiselle sektorille. Kolmas tilaajaryhmä todistaa, että uudenlaisille tavoille tehdä työtä ja ratkaista ongelmia on selvästi tilausta.

Mihin tilaajat käyttävät kirjaa? Tilauslomakkeen ja kyselyn kommentteihin perustuen kolme käyttötarkoitusta nousee esiin: muotoiluajattelun opetuksessa ja opiskelussa, työpajojen suunnittelussa ja vetämisessä, sekä yleisemmin inspiraationa ja ajattelun tukena omassa työssä. Meille itsellemme kirja toimii ”käsikirjana”, ja saman tapainen käyttö näyttää olevan tilaajillamme.

”Olen käyttänyt kirjan osioita opetuksen tukena. Nopeat videoklipt työkaluista kuten palvelupolku, arvon tuottaminen ja konseptin rakentaminen ovat olleet pidettyjä.”

”Olen hyödyntänyt eri malleja hankkeiden ongelmien jäsentämisessä ja kuvaamisessa.”

”Tähän mennessä lähinnä inspiraationa. Useat metodit ovat tuttuja, mutta kirjassa ne on käsitelty kattavasti ja jäsennelty hienosti kattamaan koko palvelukokemuksen rakentaminen.”

Vastauksissa kiitettiin erityisesti Passi & Ripatin verkkosivuilta löytyviä lyhyitä esittelytekstejä ja käyttöohjevideoita. Niitä pidettiin inspiroivina, selkeinä ja konkreettisina. Videot löytyvät myös YouTubesta.

Useat työkaluista olivat vastaajille irrallisina tuttuja, mutta tapamme sitoa menetelmät vaiheistetuksi prosessiksi oli monille vastaajille uusi ja innostava. Lisäksi vastaajat kiittelivät löytäneensä uusia työkaluja, ja tuoreita ideoita omaan työhönsä. Monet kehuivat säästävänsä merkittävästi työaikaa, kun valmiin aineiston avulla kalvojen piirtäminen ja työpajojen suunnittelu on nopeutunut. Muutama vastaaja kehui saaneensa työkavereiltaan positiivia kommentteja työpajoista otettuaan kirjan käyttöön – tämä on meille parasta palautetta!

”Työkalut antavat ryhtiä suunnitteluun ja niiden soveltaminen mahdollistaa osallistavat menetelmät toiminnan kehittämisessä.”

”Olen ollut oikein tyytyväinen kirjaan ja saanut sieltä poimimistani ideoista hyvää palautetta.”

”Kaikki aina sanoo…. kukaan ei koskaan sano…. nämä ajatukset pyörivät usein mielessä ja oli hyvin kiinnostavaa hoksata tämmöinen seurattava asia kun asiakkaiden kanssa liikkuu.”

Kiitämme kaikkia vastaajia, ja olemme iloisia että kirjasta on ollut iloa ja hyötyä meidän lisäksemme monille muille! Tilaa itsellesi tai vaikka työkaverillesi ilmainen P&R kirja sivuiltamme, kerro siitä kaverillesi, tai ota meihin yhteyttä jos olet kiinnostunut yhteistyöstä!