Blogissaan Perttu kirjoitti: ”Digitulkki” on yhdistelmä valtavaa kiinnostusta ja näkemystä teknologian mahdollisuuksia kohtaan sekä kykyä kääntää nämä mahdollisuudet asiakaskokemuksen tai työpäiväkokemuksen kielelle.

Digitalist Network Developers ryhmässä tuli muutama argumentti sen puolesta, että tulkkina toimimisen suunta pitäisi pääosin olla toiseen suuntaan, oma kommenttini: “Suunta mielellään outside-in eli asiakkaan tarpeista ja motivaatioista ratkaisuihin. Vaikka olisi disruptiota tai täysin uutta teknologiaa, kyllä niidenkin pitää perustua ihmisten nykyisyyden syvälliseen tuntemukseen. Muuten syntyy twiittaavia roskiksia jotka päätyy hassut kuriositeetit osastolle.”

Sisältömuotoilija, palvelumuotoilija, kasvumarkkinointimuotoilija, elämysmuotoilija, tapahtumamuotoilija, muutosmuotoilija, strategiamuotoilija, brändimuotoilija, liiketoiminnan muotoilija. #muotoilijabongaus

Miten digitulkki liittyy muotoilijaan? Siten, että muotoilija on tulkki. Tunteiden tulkki. Tunteet, tarpeet, kokemukset ja merkitykset ovat muotoilijan leipäheinää. Muotoilija osaa tunnistaa ja herättää tunteita. Muotoilija osaa tulkita myös syvemmällä piileviä tarpeita,  ja niihin pohjautuen muotoilla täysin disruptoivia tuotteita ja palveluita. Muotoilija osaa tulkita asiakkaiden ja käyttäjien tunteet organisaatiolleen.

Muotoilija on myös kompleksisuuden tulkki. Muotoilijan työkalupakkiin kuuluu yksinkertaistamisen taito. Hän osaa kiteyttää tärkeimmät havainnot asiakaskokemuksesta omalle organisaatiolleen, ja taas tulkita organisaation tarjoaman monimutkaisen ratkaisun asiakkaalle yksinkertaisessa muodossa.

Muotoilija on mahdollisuuksien tulkki. Muotoilija käyttää mm. tutkimusta, osallistamista, ideoimismenetelmiä, fasilitointia, kartoittamista ja prototyyppejä tulkitakseen organisaatiolle sen mahdollisuuksia.

Perttu pohtii vielä: Mietin kuvaisiko tämä voimakkaasti yleistyvää CDO:n roolia mielestäsi?” Miksipä ei. Mitäpä jos otettaisiin suuresta maailmasta mallia, ja palkattaisiin Chief Design Officer?

Terhi Hänninen,
https://twitter.com/thanninen