Miten ja minkälaisella palvelukonseptilla säilyttää journalistisesti arvokas, analyyttinen ja luova sisältö sekä kasvattaa samalla liiketoiminnan kannattavuutta nykyisessä kaupallisessa mediaympäristössä? Tätä kysymystä ratkaisemaan Urheilulehti pyysi apua Passi & Ripatilta, joka suunnitteli yhdessä lehden kanssa Urheilulehden tavoiteposition sekä toteutti position mukaisen liiketoiminta-, palvelu- ja sisältökonseptin.

Asiakasymmärrys nostettiin jalustalle projektin alusta lähtien. Passi & Ripatti selvitti kuluttajahaastatteluissa ja kuluttaja co-creation workshopeissa, millaista sisältöä ja missä muodoissa urheilulehden asiakkaat sekä potentiaaliset uudet asiakkaat kaipasivat. Monipuolisesti toteutettu asiakasymmärrysvaihe pienensi sivistyneen arvailun määrää ja mahdollisti konseptisuunnittelun asiakastarpeiden pohjalta. Uusi konsepti selkeytti Urheilulehden eri media- ja sisältömuotojen roolit kuluttajien arjessa sekä määritti toimintaprosessit, joilla sisällöt ja palvelut pystytään tehokkaasti toteuttamaan. Monipuolisen urheilusisällön uudeksi keihäänkärjeksi Urheilulehdellä valittiin videosisällöt. Uudistuksen yhteydessä Urheilulehti.fi saatettiin Passi & Ripattin toimesta myös mobiilikelpoiseksi.

Uudistusprojektin jälkeen Passi & Ripatti ja Urheilulehti ovat jatkaneet hyvin sujunutta yhteistyötä. Urheilulehdellä otettiin käyttöön Passi&Ripatin palveluliiketoiminnan operointimalli, jossa P/R vastaa Urheilulehti median palveluliiketoiminnan kehityksestä, uusien ideoiden konseptoinnista, palvelukehityksen ja teknologia ohjauksesta sekä palvelujen toimivuuden mittaamisesta. Hyvin toteutettu projekti ja johdonmukainen kehitystyö sekä mittaaminen on tuonut Urheilulehdellä loistavia tuloksia.

Uudenlainen sisältö on vedonnut urheiluihmisiin: videokäynnistyksiä palvelussa on kuukaudessa jo yli 500 000, palvelu-uudistuksen jälkeen kävijämäärät ovat lähteneet vuoden takaisesta hurjaan 80 % kasvuun. Vahva digi-kehitys on heijastunut myös painetun Urheilulehden puolelle. Tästä hyvänä esimerkkinä oli se, että Urheilulehden lukijamäärä ylitti syyskuussa legendaarisen Urheilusanomien (entinen Veikkaaja) lukijamäärän ensimmäisen kerran sitten 1950-luvun. Urheilulehden toimitus on ollut innoissaan jatkuvan palvelukehityksen mallista – videoita syntyy jo 100 viikossa, laadun parantuessa samassa tahdissa.

Yhteistyön ja projektin onnistumisesta kertonee sekin, että Passi & Ripatilla on tätä nykyä käynnissä samanlainen projekti ja operointimalli myös A-lehtien toisen lehden Tuulilasin kanssa.

www.urheilulehti.fi ›