Palvelumuotoilun saralla sisältö tuntuu jäävän lapsipuolen asemaan. Asiakasymmärryksen jalostaminen, prosessien kuvaaminen ja kanavien roolitukset osataan kyllä suunnitella taiteen sääntöjen mukaisesti, mutta metodit ja työkalut ovat hyvin puutteellisia kun puhutaan sisällöstä. Tämä tietenkin johtaa sisällön laiminlyöntiin suunnitteluvaiheen aikana. Se näkyy sitten suoraan lopputuloksessa.

Heitän ensimmäisenä suunnittelutyökaluna pöytään oheisen mallin, jonka avulla suunnittelija voi arvioida sisällön roolia palveluprosessin eri vaiheissa. Malliin on tunnistettu viisi erilaista roolia sisällölle. Sen on tarkoitus ohjata suunnittelijaa / sisällöntuottajaa arvioimaan palvelupolkua ja valitsemaan yhden tai useamman roolin sisällölle palvelupolun eri vaiheissa.

Heittäkääpä vinkkejä hyviin sisällön suunnittelutyökaluihin, jos sellaisia tiedätte.