Okei, ei ihan oikeasti kuitenkaan. Viestintäviraston tehtävä on kiteytetty seuraavasti:

Viestintävirasto huolehtii, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu.

Yhä suurempi osa meidän kaikkien henkilökohtaisesta ja julkisesta viestinnästä kulkee pääosin amerikkalaisten suuryritysten digitaalisten palvelujen kautta. Sehän tietysti tarkoittaa, että olemme myös heidän kaupallisten tavoitteiden armolla. Huono taloudellinen tulos voisi helposti johtaa (ja on varmasti jo johtanut) siihen, että ihmisten kannalta tärkeitä palveluja voidaan muokata tai jopa lopettaa ilman kyselyitä.

Asia ei välttämättä ole juuri tänään elämisen kannalta olennaisen tärkeä, mutta mitä syvemmin muutumme informaatioyhteiskunnaksi, sitä tärkeämmäksi asia nousee. Huolehtiihan julkinen sektori siitäkin infrastruktuurista, joka oli tärkeässä roolissa teollisen yhteiskunnan nousussa.

Kuinka kova meteli nousisi jos amerikkalainen yritys hankkisi omistukseensa koko tieverkoston ja tekisi sille mitä lystää?

Yritykset: Viestintävirasto, Twitter