asiakasymmärrys

Case: Innokylä

May 13th, 2013|Categories: Cases, Service Design|Tags: , , , , , , , , |

Innovillage is an open innovation environment for health and welfare. It provides public service providers and developers, NGOs and private service providers with tools, events and support for the collaborative and open development of different ways to promote health and welfare. In collaboration with Ramboll management consulting, Hannu was asked to help further develop the service, with a strong focus on customers needs and co-design. We conducted extensive customer interviews to gain insight in to the needs of the various customer groups, ranging from small NGO's to development directors and deputy mayors. Design probes were also used to develop a better perception of the daily practices of public service developers. The initial customer insights were used to create multiple new [...]

Viikko 8: Vaihtelevaa maastoa

April 22nd, 2013|Categories: Weeknotes|Tags: , , , |

Tähän viikkoon mahtui toimintaa koko palvelumuotoilun skaalalta. Pari projektia, jotka ovat vasta alussa. Pelikenttä on avoin, ideat hahmottomia ja ymmärrys palvelun asiakkaiden tarpeista hyvin vajavaista. Tässä vaiheessa mennään aina pari kertaa metsään, ennen kuin oikeat polun päät löytyvät ja muuttuvat vähitellen helpommin edettäväksi maastoksi. Alkujen vastapainona pari pitkää projektia lähellä maalia. Kymmeniä yksityiskohtia, niiden viilaamista ja uudelleen viilaamista. Maali näkyy jo, vaikka todo-listat ovat pitkiä. Ainoa tapa päästä maaliviivan yli on edetä askel kerrallaan - yksi asia kuntoon, sitten seuraava. Tässä lajissa ei oikoteitä tunneta. Onneksi täällä pidetään vaihtelevasta maastosta.

Palvelumuotoilun pihvi

November 2nd, 2010|Categories: Service Design|Tags: , |

Lähes jokainen, jonka kanssa keskustelen uudesta työpaikastani pyytää lisäselvitystä kun kerron olevani palvelumuotoilija. Fyysisten ja digitaalisten palvelujen suunnittelu ja palveluliiketoiminnan kehittäminen menee perille helposti, mutta kun siirrytään yksityiskohtiin tarvitaan tiukempaa kiteytystä. Tässä lyhyt versio palvelumuotoilun pihvistä: Tutkimuksilla, haastatteluilla, havainnoinnilla ja muilla asiakasymmärryksen keinoilla ymmärrämme mikä on olennaista asiakkaiden palvelukokemuksessa. Asiakasymmärryksen avulla palvelukokemus voidaan pilkkoa osiin ja tunnistaa ne osa-alueet, jotka vaikuttavat merkittävästi asiakkaan kokemaan arvoon. Suunnittelu voidaan näin kohdentaa juuri niihin osa-alueisiin, jossa asiakas voidaan menettää tai jossa hänelle tarjottavaa arvoa voidaan kasvattaa. Mittaamalla ja testaamalla ennen suunnittelua, sen aikana ja jälkeen varmistetaan, että suunnitelmat todellakin purevat olennaisiin kohtiin. Onnistunut asiakaskokemus kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa ja näin näkyy suoraan yrityksen tavoitteissa; asiakasmäärässä, myynnissä per asiakas ja ostouseudessa. Palvelumuotoilija on sekä [...]

Load More Posts