Passi & Ripatti

Ihmisläheistä liiketoiminnan muotoilua

Miten voimme auttaa?

Kehittyvät teknologiat luovat uusia vaihtoehtoja tekemiselle ja nostavat samalla asiakkaiden odotusarvoa. Asiakkaillemme se on parhaimmillaan mahdollisuus, mutta vauhdissa pysyäkseen pitää olla valmis uudistumaan, kehittämään toimintatapoja sekä ajattelemaan uusilla tavoilla.

Työkalut muutoksen tekijöille

Onko sinun tehtäväsi edistää transformaatiota, digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä tai muuten vain luoda uutta liiketoimintaa?

Tutustu Passi & Ripatin käyttämiin suunnittelun työkaluihin ja tilaa kirja sekä lisämateriaalit ›

Tilaa kirja ja lisämateriaalit ›

Asiakkaitamme

Asiakkaat & projektit ›

TIIMI

Meidät löydät osoitteesta Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki.

Janne Saari
Janne SaariBusiness Designer, CEO
Janne Passi
Janne PassiBusiness Creative
Hannu Ripatti
Hannu RipattiBusiness Creative
Terhi Hänninen
Terhi HänninenBusiness Technologist
Ihmiset & studio ›

Field notes

Uuden aikakauden muotoilu, ja muotoilija

Palvelumuotoilu on jo monille tuttu termi. Sen myötä muotoilun menetelmät, työtavat ja prosessit ovat tulleet tutuksi suurelle joukolle ihmisiä, joille muotoilu aiemmin on tarkoittanut kehitysprojektin loppuvaiheessa palvelun visuaalisten elementtien tai käyttöliittymän suunnittelua.
Muotoilun menetelmien käyttö nykymaailmassa ei kuitenkaan rajoitu vain käyttöliittymien, aineistojen, esineiden tai palveluiden asiakaspolun kehittämiseen. Monet edelläkävijäyritykset, kuten Apple, Pepsi, Starbucks, IBM ja Deutsche Bank, käyttävät muotoilijoita apuna kaikessa liiketoiminnan ongelmanratkaisussa – nykyajan kompleksiset, nopeasti kehittyvät tilanteet ja monimuotoiset ongelmat kaipaavat uudenlaista ongelmanratkaisukykyä. Siksi on syntynyt täysin uusia muotoilun osa-alueita: sisällön muotoilu, muutoksen muotoilu, strategian muotoilu, liiketoiminnan muotoilu jne.
Miksi muotoilu nähdään melkeinpä ”hopealuotina” jota voidaan käyttää lähes mihin tahansa? Syitä on monia:
  1. Muotoilu perusolemukseltaan on ongelmasta ja alasta riippumatonta. Samoja menetelmiä voidaan käyttää miltei mihin tahansa ongelmaan koska syvimmiltään kaikessa on kyse ihmisistä. Ja ihmisten tuntemus sekä empatiakyky ovat designin kovinta ydintä.
  2. Muotoilu on osallistavaa, yhteistyötä syventävää ja ymmärrystä lisäävää. Muotoilu on erikoistunut luomaan win-win-win tilanteita, jossa kaikille osallisille voidaan tarjota merkityksellinen kokemus, liiketoiminta on kannattavaa, ja toteutus on mahdollinen tai jopa fiksu – rajoitteista huolimatta.
  3. Ajattelua laajennetaan ja kavennetaan vuorotellen, jotta tullaan ottaneeksi huomioon sekä leveydessä että syvyydessä asioita, joita ei huomata kun ratkaisukeskeisesti sammutetaan tulipalo, tai toteutetaan se asiakkaan toivoma ominaisuus jota kukaan ei koskaan ota käyttöön.
  4. Muotoilu ei ole ratkaisukeskeistä, vaan tekemiskeskeistä. Muotoilu on kokeilevaa ja oppivaa. Sen sijaan että yritettäisiin neuvotteluhuoneessa puhumalla saavuttaa täydellinen ja valmis ratkaisu, muotoillessa rakennetaan proto ja samalla syvennetään yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Kokeillaan, testataan ja opitaan. Kun on haarukoitu konsepti kuntoon, sitä rakennetaan pala palalta, ja testaamista jatketaan oikeiden käyttäjien kanssa.
Uusi rooli vaatii muotoilijaltakin paljon. Liiketoimintaa on ymmärrettävä aivan uudella tasolla. Teknologiasta on pystyttävä keskustelemaan ja sen luomia rajoituksia ja mahdollisuuksia on ymmärrettävä. On opittava osallistamaan ja fasilitoimaan aivan uudella tasolla, kun kollektiivisen tiedon lähteenä on yrityksen jokaisen siilon edustajat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. On opittava kehystämään ongelma uudelleen, ja löytämään kerätystä tieodosta kuviot ja kaavat tehokkaammin. On opittava tekemään konkreettiseksi erittäin abstrakteja asioita, keinolla tai toisella, olkoon se tarina, sarjakuva, näytelmä, paperiproto tai video. On opittava liikkumaan ajattelun tasolta toiselle, konkreettisesta abstraktiin ja takaisin, todella nopeasti jotta asioiden väliset yhteydet, yksityiskohtien suhde kokonaisuuteen ja sitä ympäröivään maailmaan eivät jää miettimättä.
Anna siis liiketoiminnallesi mahdollisuus, ja (sisäiselle tai ulkoiselle) muotoilijalle mahdollisuus. Oppikaa yhdessä, ja ratkaiskaa uudenlaisia ongelmia uudella tavalla.
Terhi Hänninen
@thanninen

Muotoilija on tunteiden tulkki

Blogissaan Perttu kirjoitti: ”Digitulkki” on yhdistelmä valtavaa kiinnostusta ja näkemystä teknologian mahdollisuuksia kohtaan sekä kykyä kääntää nämä mahdollisuudet asiakaskokemuksen tai työpäiväkokemuksen kielelle.

Digitalist Network Developers ryhmässä tuli muutama argumentti sen puolesta, että tulkkina toimimisen suunta pitäisi pääosin olla toiseen suuntaan, oma kommenttini: “Suunta mielellään outside-in eli asiakkaan tarpeista ja motivaatioista ratkaisuihin. Vaikka olisi disruptiota tai täysin uutta teknologiaa, kyllä niidenkin pitää perustua ihmisten nykyisyyden syvälliseen tuntemukseen. Muuten syntyy twiittaavia roskiksia jotka päätyy hassut kuriositeetit osastolle.”

Sisältömuotoilija, palvelumuotoilija, kasvumarkkinointimuotoilija, elämysmuotoilija, tapahtumamuotoilija, muutosmuotoilija, strategiamuotoilija, brändimuotoilija, liiketoiminnan muotoilija. #muotoilijabongaus

Miten digitulkki liittyy muotoilijaan? Siten, että muotoilija on tulkki. Tunteiden tulkki. Tunteet, tarpeet, kokemukset ja merkitykset ovat muotoilijan leipäheinää. Muotoilija osaa tunnistaa ja herättää tunteita. Muotoilija osaa tulkita myös syvemmällä piileviä tarpeita,  ja niihin pohjautuen muotoilla täysin disruptoivia tuotteita ja palveluita. Muotoilija osaa tulkita asiakkaiden ja käyttäjien tunteet organisaatiolleen.

Muotoilija on myös kompleksisuuden tulkki. Muotoilijan työkalupakkiin kuuluu yksinkertaistamisen taito. Hän osaa kiteyttää tärkeimmät havainnot asiakaskokemuksesta omalle organisaatiolleen, ja taas tulkita organisaation tarjoaman monimutkaisen ratkaisun asiakkaalle yksinkertaisessa muodossa.

Muotoilija on mahdollisuuksien tulkki. Muotoilija käyttää mm. tutkimusta, osallistamista, ideoimismenetelmiä, fasilitointia, kartoittamista ja prototyyppejä tulkitakseen organisaatiolle sen mahdollisuuksia.

Perttu pohtii vielä: Mietin kuvaisiko tämä voimakkaasti yleistyvää CDO:n roolia mielestäsi?” Miksipä ei. Mitäpä jos otettaisiin suuresta maailmasta mallia, ja palkattaisiin Chief Design Officer?

Terhi Hänninen,
https://twitter.com/thanninen 

55 työkalua liiketoiminnan muotoiluun

Jokainen kirjamme työkalu löytyy nyt myös Passi & Ripatti sivustolta digitoidussa muodossa ohjeiden kera. Videoita vielä viimeistellään, samoin aineiston sähköistä paketointia. Niitä odotellessa tutustu vaikkapa palvelumuotoiluprojektiemme suosikkityökaluun Kontekstianalyysi. Esittelen työkaluja säännöllisen epäsäännöllisesti blogissamme, sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Kontekstianalyysi valikoitui ensimmäiseksi esittelyyn koska se on käytössä miltei jokaisessa projektissa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, siksipä tämä työkalu tunnetaan myös nimellä Emootiokartta. Passi toteaa: “Tämä työkalu auttaa kokonaisuuden ymmärtämisessä, ja siihen tulee palattua joka vaiheessa jotta se kokonaisuus myös pysyy kasassa.” Ripatti komppaa: “Tämä on oikeasti myös minun suosikkityökaluni, mutta en valitse sitä kun en halua valita samaa kuin Passi.”

Minulla kontekstianalyysi on ollut tulostettuna esillä projektien jokaisessa työpajassa, ja sen eteen hiljennytään säännöllisesti. Minut se heittää todella tehokkaasti asiakkaan mielenmaisemaan, ja auttaa ymmärtämään että yksittäinen kohtaaminen tai toiminnallisuus ei voi vaikuttaa asiakkaan arvonmuodostukseen määräänsä enempää. Joissain tapauksissa arvo muodostuu vahvasti yrityksen hallinnan ulkopuolella olevista asioista, ja silloin päästään mielenkiintoisiin ekosysteemi- ja ratkaisukeskusteluihin.

 

Kaikki P/R Book työkalut: http://passiripatti.fi/pr-book/#tyokalut

 

Kirjoittaja on Passi & Ripatti uusin vahvistus, Business Technologist ja Service Designer, jolla on pitkä kokemus tuote- ja palvelukehityksestä mediassa ja sähköisissä kuluttajapalveluissa. Työkalut ovat syntyneet ja muotoutuneet vuosien kokeilujen perusteella, ja samalla kun sukellan uusiin projekteihin ja uuteen rooliini, esittelen Passi & Ripatti liiketoiminnan muotoilun työkaluja erilaisista näkökulmista.